Η Πνευματική Διάσταση της Φυσιογνωμίας του Παύλου ΜελάΓια κάθε ήρωα – ορόσημο κάποιας φάσης της Ελληνικής ιστορίας γράφονται και γίνονται γνωστά πολλά στοιχεία γύρω από το βίο και τα...
έργα του. Καθώς όμως σήμερα δεν βρισκόμαστε σε εμπόλεμους εθνικούς αγώνες, παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον η μελέτη της Ψυχικής διάστασης, της προσωπικότητας των ηρώων, αυτής που τελικά τους οδήγησε στα όποια ανδραγαθήματα τους.


Σε µία τέτοια προσέγγιση της πνευματικής διάστασης της φυσιογνωμίας του Παύλου Μελά κύρια πηγή είναι το βιβλίο της συζύγου του Ναταλίας, όπου εκτίθενται μεταξύ άλλων και τα γραπτά του ήρωα, οι επιστολές που έστειλε και το ημερολόγιο που κράτησε οΜελάς, τα οποία ανευρίσκονται σήμερα στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Ας επιτραπεί η υπόμνηση ορισμένων στοιχείων του βίου του Μελά που αναδεικνύουν την πνευματική διάσταση του «ήρωα των Μακεδονοµάχων». Ο Παύλος γεννήθηκε το 1870στην Μασσαλία. Ήταν ένα από τα 7 παιδιά του Μιχαήλ και της Ελένης Μελά. Όταν ο φιλότιμος και ευαίσθητος Παύλος ήταν 4 ετών η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Ο Μιχαήλ Μελάς ήταν μεγάλος έμπορος της εποχής, βουλευτής και Δήμαρχος Αθηναίων, ενώ παράλληλα ανέπτυξε πλούσια εθνική δράση. Το αρχοντικό των Μελάδων ήταν ένα πολυτελέστατο σπίτι, αλλά και ένα κέντρο πατριωτικής δραστηριότητας. Εκεί αποθηκευόταν οπλισμός για τους επαναστάτες της Κρήτης. Ο Παύλος μεγάλωσε µε αγαπημένο ανάγνωσμα το βιβλίο του θείου του Λέοντος Μελά, το «Γεροστάθη». Στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου πήρε μέρος σε στρατιωτικά γυμνάσια που συμμετείχαν οι μαθητές των Αθηνών. Εκεί ατυχώς έσπασε το πόδι του και απογοητεύτηκε, αλλά από την άλλη πλευρά βρήκε χρόνο, για να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις της σχολής Ευελπίδων, όπου τον ώθησαν να σπουδάσει τα ιδανικά του. Τα επόμενα πέντε χρόνια της Σχολής ήταν µία δοκιμασία για τον ιδεολόγο Παύλο. Δύσκολα, αλλά και χρήσιμα. Έμαθε τα του στρατού, συνήθισε τους αποχωρισμούς από τους αγαπημένους του, τις τιμωρίες στις επιθεωρήσεις, την πειθαρχία και την υπακοή στους ανωτέρους.

Το 1891 ο Μελάς ορκίστηκε Ανθυπολοχαγός. Περιχαρής, µε μεγάλα όνειρα, πολύ σύντομα ολοκλήρωσε τη χαρά του, καθώς ήλθε σε γάμο µε την Ναταλία Δραγούμη, την κόρη του υπουργού Εξωτερικών Στέφανου Δραγούμη, παρά τις αντιρρήσεις των οικογενειών λόγω του νεαρού της ηλικίας του ζεύγους. Ενδιαφέρον και πως την γνώρισε: σε µία εκδήλωση για τον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων η Ναταλία πουλούσε σηµειωµατάρια για να αποπερατωθεί ο ναός και εκεί την πρόσεξε ο Παύλος. Στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του1897 ο Μελάς πολέμησε στην Θεσσαλία, όσο του επετράπη δηλαδή να πολεμήσει, αφού ο στρατός µας υποχωρούσε χωρίς να μάχεται. Στις παραμονές μάλιστα της εκρήξεως του πολέμου παρ” ολίγον να τιμωρηθεί, γιατί από τον ενθουσιασμό του δεν εκτέλεσε διαταγές και συνέδραμε ανταρτικά σώματα που εισέρχονταν στην Μακεδονία. Με την λήξη του πολέμου σε κακή Ψυχολογική κατάσταση επέστρεψε στην Αθήνα. Έμεινε αξύριστος εκδηλώνοντας το πένθος του για το χαμό εκείνη την χρονιά του πατέρα του, αλλά και για την εθνική ντροπή. Σκεπτόταν ακόμα και την παραίτηση από τον στρατό. Ήταν ευερέθιστος, θυμώδης. Έφθασε στο σημείο να «είναι υβριστικός» προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, γεγονός για το οποίο αργότερα μετάνιωσε. Η Ναταλίαπροσπάθησε να του αλλάξει διάθεση, αλλά ο Παύλος διάθεση άλλαζε µόνο όταν σκεφτόταν τους υπόδουλους Έλληνες της Μακεδονίας και της Ηπείρου, που ήταν άλλωστε η ιδιαίτερη πατρίδα του. Από το 1897 έως το 1903, ο Παύλος προετοιμαζόταν. Μάθαινε Βουλγαρικά, αγόραζε χάρτες, συναναστρεφόταν Μακεδόνες που βρίσκονταν στην Αθήνα, ενημέρωνε τους άλλους αξιωματικούς για όσα συνέβαιναν, ενώ έκανε εράνους για αγορά οπλισμού για την Μακεδονία. Το 1904 επιτέλους το όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Εισήλθε 3 φορές στην Μακεδονία, έγιναν τρεις περιοδείες του εθναποστόλου αξιωματικού. Άθροισμα: 110 μέρες στην γη των ονείρων του, λίγες μέρες, αλλά αρκετές. Κι αυτό γιατί η τελευταία περιοδεία του ήταν και η μοιραία.

Ο Παύλος σε αυτές τις περιοδείες του συνέχισε να κρατά ημερολόγιο, ενώ έγραψε πολλές επιστολές στους δικούς του. Τα ημερολόγια και οι επιστολές είναι γραπτά που παρουσιάζουν όλες τις διαστάσεις του ανθρώπου και είναι αυτά που αποκαλύπτουν την άγνωστη σχετικά διάσταση της φυσιογνωμίας του Παύλου Μελά, την πνευματική. Σημειολογικά ένα πρώτο στοιχείο της στενής σχέσης του Μελά µε την Ελληνορθόδοξη πνευµατικότητα είναι η σφραγίδα που παρήγγειλε στο Μητροπολίτη Καστορίας Γερµανό Καραβαγγέλη. Σε αυτήν ο καπετάνιος «Μίκης Ζέζας», χρησιµοποιεί ως µαχόµενο σύµβολο το σταυρό µε τη γνωστή ρήση «Εν τούτω νίκα» .

Ένα σταθερό σημείο στις επιστολές του Παύλου είναι η επίκληση του Θεού. Οι φράσεις «αν θέλη ο Θεός, πρώτα ο Θεός, ο Θεός να δώση» είναι συχνότατες. Σχετικά µε όσα συµβαίνουν κατά την διάρκεια ενός πολέµου γράφει ο Παύλος το 1897: “ας γνωρίζοµεν ότι αυτά που λέγονται δυστυχήµατα εις τον συνήθη βίον, είναι, εν καιρώ πολέµου, ευτυχία που µας στέλνει ο Θεός”. Εντυπωσιάζει η βαθιά πίστη του Παύλου στον Θεό. Γράφει στην Ναταλία τον Μάρτιο του 1904. «Ουδέποτε σε βεβαιώ επίστευσα τόσον εις την Θείαν Πρόνοια, όσον χθες την νύκτα. Όταν εξεκινήσαµε ήταν σκότος βαθύ οι οδηγοί αµφέβαλλαν και πάλιν περί του δυνατού της πορείας αλλά, επειδή επεµένοµεν, υπήκουσαν. Μόλις όμως διήλθοµεν εις το σκότος την επικίνδυνον τουρκικήν ζώνην αµέσως, ως δια µαγείας, τα πυκνά νέφη διελύθησαν και η σελήνη και τα άστρα µας εφώτισαν τον φοβερώτατον δρόµον, τον οποίον επί 3 ώρας ηκολουθήσαµεν δια µέσου παρθένων δασών, κρηµνών, ανωφερειών και λοιπών. Ναι, Νότα µου, επιστεύσαµεν όλοι, µε όλην την Ψυχήν µας, ότι ο Θεός εκείνην την στιγµήν ευλόγει το έργον µας και δια των αστέρων Του εφώτιζε τον δρόμον µας».

Ο Παύλος προσευχόταν. Αρχές του 1897 εν αναµονή του πολέµου ο Παύλος προσεύχεται «Θεέ µου κάµε να σωθή αυτός ο δυστυχής ο τόπος». Τον Μάρτιο του 1904 γράφει στην Ναταλία από την Μακεδονία. «Φεύγω µε την καρδίαν µου ελαφράν. Δεν αφήνω πίσω µου κανέναν καηµόν, διότι σας συµπεριλαµβάνω όλους µαζί ως την καρδιά µου και ως τον νουν µου. Με όλην την δύναµιν της ψυχής µου, παρακαλώ τον Θεόν να σας κάµη όλους ευτυχείς. Έχω την πεποίθησιν οτι και ημάς και την αγίαν υπόθεσιν θα ευλογήση ο Θεός αν όµως τυχόν δεν θελήση να επιστρέψωµεν, να μη λυπηθής και σένα όπως και τον µικρόν µου Μίκην, θα σκέπτωµαι πάντα θα εύχωµαι δε πάντα δια την απελευθέρωσιν των δυστυχών µας αδελφών και διά την υγείαν σας. Ο Θεός να σας προστατεύη». Στην Κοζάνη το 1904 στην δεύτερη µυστική περιοδεία του στην Μακεδονία σε στιγµές δύσκολες τόσο ως προς το έργο του όσο και ως προς την στέρηση των δικών του ανθρώπων γράφει: «Η Ψυχή µου έγινε περίλυπος έως θανάτου. Θεέ µου, Θεέ µου, βοηθησε µε!» Ενώ κάπου αλλού ο Μελάς γράφει στο ηµερολόγιό του την προσευχή προς την Υπέρµαχο Στρατηγό: «εκ Παντοίων µε κινδύνων ελευθέρωσον». Ευγενής όµως ο νεαρός αξιωµατικός και σε πνευματικό επίπεδο δεν είχε µόνο αιτήματα στις προσευχές του. Ευχαριστούσε τον Θεό µε κάθε ευκαιρία, νουθετώντας τους άνδρες του σώματός του. Γράφει: «μόλις επεράσα µεν τον ποταμόν [Αλιάκµονα], έβαλα τους άνδρας µου να κάµουν τον σταυρόν τους και να ευχαριστήσουν τον Θεόν, εις την βοήθειαν του, οποίου προ Πάντων χρεωστούμεν την αισίαν άφιξίν µας…τους είπα ότι ως βάσιν…θα έχωμεν την θρησκείαν…ένεκα τούτου ηξίωσα να τηρούν ευλαβώς τα παραγγέλματα της θρησκείας μας, να µην βλασφημούν» κτλ….

Μία σημαντική παράμετρος της πνευματικότητας του Παύλου Μελά είναι η συµµετοχη του στην Θεία Μετάληψη. Γράφει στην Νάτα «…είμαι βέβαιος ότι µε την θέληση του Θεού θα παν όλα καλά. Ειπέ εις την μητέρα µου ότι μετάλαβα και ότι η συνείδησίς µου είναι ήσυχη». Στην πρώτη είσοδό του στην Μακεδονία ο Μελάς και οι σύντροφοί του εκκλησιάστηκαν και μετέλαβαν σε ένα ερηµοκκλήσι κοντά στην Καλαμπάκα. Στην τρίτη και τελευταία είσοδό του στην Μακεδονία ο Μελάς μετέλαβε στην Μονή Σταγιάδών. Γράφει στην Ναταλία: «Ουδέποτε µε τόσην κατάνυξιν μετέλαβα. Ο νους µου διαρκώς εστρέφετο προς Εκείνον ο οποίος χάριν ημών και της θείας θρησκείας Του υπέστη το µαρτύρων. Το μέγεθος της θυσίας Του, το μέγεθος της αποστολής Του µε έκαµναν να αισθάνωμαι πόσον μικροί και πόσον μακρά Αυτού ευρισκόμεθα, αλλά και συγχρόνως µε ενεθάρρυναν. Πάντοτε Τον ελάτρευσα δια την θρησκεία Του και Τον εθαύµασα δια την θυσίαν Του. Ελπίζω να µας βοηθήση. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος» έτοιμος δε να κάνω τα Πάντα. Μετά την Μετάληψιν… επεράσαμεν τα σύνορα».

Μέσα στον πόλεμο του 1897 ο Παύλος δεν παραμελεί τον εκκλησιασµό του. Μεγάλη Παρασκευή και ενώ αναμένονται ανακατατάξεις στο μέτωπο στην περιοχή της Λαρίσης γράφει στους γονείς του «η ημέρα ήτο τόσον ωραία, ώστε ελέγαµεν όλοι ότι ήτο καλός οιωνός και ότι ο Θεός δεν θα ηθελε να καταστραφη ο λαός ο κλαίων κατά την ημέραν εκείνην τον θάνατον του Υιού Του…εγώ ζητησας την άδειαν, µετέβην εις τας 7 1/2 µ.µ. εις τον Άγιον Νικόλαον ν” ακούσω την ακολουθίαν του Επιταφίου…». Το 1904 από το Βογατσικό της Δυτικής Μακεδονίας ο Παύλοςγράφει στην Ναταλία. «Την ερχομόνην εβδοµάδα θα έχωµεν Μεγάλην Εβδοµάδα…δεν γνωρίζω που θ’ ακολουθήσωμεν τας λειτουργίας της. Αλλά οπωσδήποτε θα παρευρεθώµεν αφεύκτως. Την Μ. Παρασκευήν γνώριζε ότι κατά την ακολουθίαν ολόψυχως θα σας σκέπτωµαι και θα προσεύχομαι δι” όλους σας και δια την επιτυχίαν µας». Στην πρώτη περιοδεία του μάλιστα στην Μακεδονία οΜελάς στο χωριό Τρίγωνο πηγαίνει στον εσπερινό του Σαββάτου µε τον πρόεδρο του χωριού, ανάβει κερί και ασπάζεται τις εικόνες. Την Κυριακή των Βαίων του 1904 ο Μελάς επιθυμεί να κοινωνήσει στο χωριό Ανταρτικό γράφει «εξυπνήσαµεν σήµερον εις τας 5 1/2 π.µ., διότι επρόκειτο να µεταλάβωμεν. Αλλά ο πνευματικός απήτησε να νηστεύσωµεν επί τρεις ηµέρας το ανεβάλαµεν λοιπόν δια την Μεγάλην Πέμπτην». Αξιοπρόσεκτο πως ο Μελάς δεν γράφει ο ιερέας, αλλά ο πνευματικός, δηλαδή υπήρχε προσέλευση και στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Επίσης και το θέμα της νηστείας είναι συγκινητικό. Με τόσες πορείες, µε αντίξοες καιρικές συνθήκες και µε πλήθος ασθενειών ο Μελάς προτιμούσε τα νηστίσιμα εδέσματα που του έφτιαχναν πρόθυμα οι Μακεδόνισσες.

Σημαντική ήταν για το Μελά και η μελέτη. Ο ίδιος αναφέρει ότι σε µία περιοδεία του στην Κοζάνη, δύο ήταν τα αναγνώσματα που τον ανέπαυαν και του προκαλούσαν ενδιαφέρον: η Εκκλησιαστική Ιστορία του Διομήδους και ο ΄Υμνος εις την Ελευθερίαν τουΣολωμού. Η ανάγνωση του εθνικού ύμνου αναπτέρωνε το ηθικό του και τον «έτρεφε συναισθηματικά». Ο Παύλος ήξερε επίσης καλά το ευαγγέλιο, το οποίο χρησιμοποιούσε στις κηρυγματικές ομιλίες του στους χωρικούς της Δυτικής Μακεδονίας. Ο νεαρός ανθυπολοχαγός χρησιμοποιώντας εκκλησιαστικούς όρους και αγιογραφικές παραβολές συµβούλευε και τους άνδρες του. Κάποτε ο Καραβίτης, μετέπειτα αρχηγός σώματος και διακεκριμένος καπετάνιος, ένας απλός µαχητής τότε, διατύπωσε στον αρχηγό παράπονο πως ο Μελάς είχε πιο κοντά του τους Μακεδόνες αντάρτες. Γράφει στα απομνηµονεύµατά του ο Καραβίτης την απάντηση του Μελά. «Βρε κουτέ, µου λέγει, δεν γνωρίζεις από το Ευαγγέλιο ότι ο υγιής δεν έχει ανάγκη ιατρού; Σεις [οι Κρητικοί] δεν έχετε ανάγκη από εμένα. Να σας κάμω θεωρία η να σας εμπνεύσω θάρρος»; εννοώντας πως έπρεπε να νουθετήσει πιο πολύ τους Μακεδόνες αντάρτες που χρόνια άκουγαν τα βουλγαρικά κηρύγματα.

Στοιχείο πνευματικότητας ήταν και η συμπεριφορά του Παύλου προς τους εχθρούς. Οι αιχμάλωτοι τύγχαναν καλής συμπεριφοράς παρά τις αντιρρήσεις των ανδρών του σώματος που επιθυμούσαν την τιμωρία των σχισματικών. Ο Μελάς ανεξίκακος όχι µόνο δεν ήθελε να σκοτώσει τους κομιτατζήδες που συνελάμβανε, αλλά απαγόρευε ύβρεις και βασανιστήρια στους Βουλγάρους. Και επειδή ο αγώνας συμπεριελάμβανε αναπόφευκτα και φόνους, ο Μελάς βρέθηκε να κλαίει θρηνών για την αφαίρεση μίας ανθρώπινης ζωής αντιπάλου του, όπως θρηνούσε και για τα δικά του παλικάρια.
Άλλο στοιχείο της πνευματικής διάστασης του Παύλου είναι η σχέση του µε τους γονείς του, την σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και γενικά την οικογένειά του. Στην προετοιμασία για την πρώτη του έξοδο στην Μακεδονία επισκέφτηκε το μνήµα του πατέρα του, ενώ στο σηµειωματάριό του γράφει «απεχαιρέτησα την καλήν µου µητέρα…ο Θεός να την φυλάττη». Συνέχεια θυμάται την Νάτα, τηνΖωή και τον Μίκη. Γράφει στην Νάτα. «Εσώκλεισα και δύο γράμματα δια τα παιδάκια µου, αν πρόκειται να µην επιστρέψω». «Φίλησε την μητέρα µου και τους αδελφούς µου, ως επίσης όλην την αγίαν ελληνικην και χριστιανικήν οικογένειάν σου». Αλλά και µία επιστολή προς τον πεθερό του τον Στέφανο Δραγούµη είναι ενδεικτική των ζεστών οικογενειακών σχέσεων που διατηρούσε οΜελάς.
«Αγαπητέ µου πατέρα, η συγκίνησις χθες δεν µε άφηκε να σας ειπώ πόσον σας ευγνωμονώ διά την αγάπην και την ευτυχίαν, τας οποίας εύρον εις την αγίαν οικογένειάν σας. Ό,τι απώλεσα µε τον θάνατον του πατρός µου, το επανεύρον εν τη οικογένεια σας, και μάλιστα υπέρ το δέον, διότι όλοι σας µε ηγαπήσατε περισσότερον αφ” ότι αξίζω…όσον αφορά εµέ, αν θέληση ο Θεός να επιστρέψω, έχω απόφασιν αφού εκτελέσω το προς την πατρίδα µου καθήκον, να εργασθώ πλέον φρονίµως και διά την οικογένειάν μου…

Ζήτω η Μακεδονία.
Ο υιός σας Παύλος».


Όπως επιτυχημένα έχει επισημανθεί η οικογενειακή ευτυχία του Μελά ήταν μεγάλη, γι΄ αυτό και η θυσία της στον βωμό της Πατρίδος ήταν ανυπολόγιστα οδυνηρή.

Ο Μελάς και στις πιο δύσκολες στιγμές, σε καταστάσεις μεγάλης σωματικής κόπωσης και ψυχικής έντασης, σκεφτόταν τους άλλους. Γράφει ο Σουηδός παρατηρητής πολέμου, φίλος τουΜελά, υπολοχαγός Κλέεν στο ημερολόγιό του το 1897. «Συνήντησα τον Παύλον στον καταυλισμό. Δεν είχε κοιμηθή καθ” όλην την νύκτα …συνεννοείτο τηλεγραφικώς µε Αγίαν Μαρίναν δια να σταλή αμαξοστοιχία εις Λαµίαν να παραλάβη τους τραυματίας και να τους μεταφέρη εις τον λιμένα. Εφρόντιζεν επίσης διά τας Ελληνίδας και ξένας νοσοκόμους του Ερυθρού Σταυρού. Ο φίλος µου πάντα σκέπτεται πρώτα τους άλλους και κατόπιν τον εαυτόν του, ως και την νύκταν αυτήν ακόμη, όπου-όλοι σχεδόν απέθνησκαν από την εξάντλησιν».

Άλλο χαρακτηριστικό του Μελά ήταν η αφιλοχρηματία του σε συνδυασμό µε την ελεημοσύνη. Πληροφορεί σε επιστολή του το 1897 τους οικείους του, πως δεν έλαβε τα χρήματα και τις φωτογραφίες του γιου του που του έστειλαν. Γράφει: «ουδέν έλαβα, δεν µε πειράζει διά τα χρήµατα». Ένα μήνα αργότερα στην Αγία Μαρίνα ο Παύλος συνάντησε πλήθος τρομαγμένων και ταλαιπωρημένων προσφύγων. Γράφει: «έμεινα αρκετήν ώραν παρατηρών µε δάκρυα το οικτρόν αυτό θέαμα και δίδων εις τους δυστυχείς αυτούς ό,τι χρήµα είχα». Το ίδιο θα κάνει και την επόμενη χρονιά, όταν ο στρατός µας επιστρέφει στην Λάρισα. «Πλήθος Προσφύγων επιστρέφουν… έρχονται πεζή… µε τα παιδιά των ρακένδυτα.. .δεν ευρίσκουν παρά τα ερείπια της πτωχής των κατοικίας…Έδωσα σχεδόν ό,τι είχα δεξιά και αριστερά» µα τι να σου κάμουν ολίγαι δεκάδες δραχμών;». Και λίγο αργότερα στην περιοδεία του για την καταγραφή των ζημιών των ναών στα χωριά της Θεσσαλίας ο ήρωας γράφει «εγώ έδωκα εξ ιδίων 200 [δραχμάς] τας οποίας είχα εκ καθυστερημένων μισθών, αλλά τι είναι αυτά προ των χιλιάδων αστέγων οι οποίοι δεν έχουν ούτε ψωµί;». Στην πρώτη περιοδεία του Παύλου στην Μακεδονία ο ίδιος αναφέρει πως έδωσε µία λίρα α λά γιαγιά (όπως δηλαδή η γιαγιά Δραγούμη έδινε στο χέρι κρυφά τα χρήματα στους έχοντας ανάγκην), στην χήρα ενός παλικαριού του σώματος του Κώτα, γεγονός που σχολιάστηκε πολύ θετικά από τους ντόπιους. Γράφει στην Νάτα. «…δεν αφήνω περιουσίαν εις την οικογένειάν µου, αλλ” έχω συναίσθησιν ότι αφήνω εκείνο, το οποίον εκληρονόμησα από τον πατέρα µου άθικτον, όνομα τίμιον και αγαπητόν».
Ενδιαφέρουσα είναι και η διάθεση για άσκηση και αγώνα του Μελά. Κατά την παραμονή του στην Λαμία λίγο πριν από την αποχώρηση των Τούρκων το 1898 από την Θεσσαλία, ο Παύλος εγκαταστάθηκε σε ένα φτωχικό σπίτι. Προτιμούσε να κοιμάται στις γυμνές σανίδες, δεν είχε σκεπάσματα, ενώ πολλές φορές αρνείτο να φάει από το συσσίτιο των αξιωματικών. “Ενας ανθυπολοχαγός της εποχής θα ήταν αναμενόμενο να ντύνεται µε πολυτελείς στολές. Όμως ο Παύλος δεν έραβε νέα ρούχα, παρά τροποποιούσε τα παλιά…. Και είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως ο Μελάς διαχειριζόταν μεγάλα ποσά που διάφορα πρόσωπα του εμπιστεύονταν, για να βοηθήσει τους Μακεδόνες. Μόνο η κόμισσα Λουίζα Ριανκούρ, γνωστή φιλέλληνας της εποχής, του έδωσε χιλιάδες Γαλλικά φράγκα. Πλούσιες βέβαια ήταν και οι οικογένειες των Μελάδων και των Δραγούμηδων. Αλλά ο Παύλος προτιμούσε να βασανίζεται από τις κακουχίες στα Μακεδονικά βουνά παρά να κάνει περιπάτους στο Ζάππειο. Ο γιος του βαθύπλουτου Δημάρχου Αθηναίων και γαμπρός του Υπουργού Εξωτερικών προτιμούσε τα ορμητικά ποτάμια της Δυτικής Μακεδονίας από τα ειδυλλιακά ρυάκια στο Κεφαλάρι. Η µάλλον εύκολη µε τέτοιες οικογενειακές καταβολές ανέλιξη στα υψηλότερα στρατιωτικά αξιώματα δεν τον συγκινούσε τόσο, όσο οι εκκλήσεις των υπόδουλων Μακεδόνων που απελπισμένοι κατέφθαναν στην οικία του πεθερού του. Αλλά ήταν ξεκάθαρο:

«Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα µε όλην µου την ψυχήν και µε την ιδέαν ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχον και έχω την ακράδαντον πεποίθησιν ότι δυνάμεθα να εργασθώµεν εν Μακεδονία και να σώσομεν πολλά πράγματα. Έχων δε την πεποίθησιν ταύτην, έχω και υπέρ τα τον καθήκον να θυσιάσω το παν όπως πείσω και Κυβέρνησιν και κοινήν γνώμην περί τούτου…».

Ο Μελάς πέρα από την αφοσίωσή του στην πατρίδα, διακρινόταν και για την σεμνότητά του. Ενώ πρώτος ανελάμβανε τον αγώνα, δεν διεκδικούσε πρωτοκαθεδρίες. Την ώρα που βρισκόταν δεύτερη φορά στην Μακεδονία µε μεγάλο προσωπικό κίνδυνο, σημείωνε: «Είναι ανάγκη και δίκαιον δια εκατομμυριοστήν φοράν να εξαρθή το έργον του ΄Ιωνος. Χάρις εις αυτόν όλα γίνονται εύκολα.» Και τονκαπετάν Κώττα, τον περίφημο Σλαβόφωνο οπλαρχηγό, τον κέρδισε µε την διαβεβαίωση πως ο Κώττας θα παρέμενε αρχηγός παρά την έλευση του Έλληνα αξιωματικού. Γράφει επίσης ο Μελάς σχετικά µε το Μακεδονικό Κομιτάτο των Αθηνών, όπου είχαν αρχίσει τα πρώτα προβλήματα σχετικά µε το ποιος θα διευθύνει τον αγώνα. «Ας γνωρίζουν επίσης ότι υπό ουδεμιάς φιλοδοξίας διαπνέομαι και, αν στείλωσι και αυτοι, κανένα σώµα αργότερον, θα θέσω εις την διάθεσίν των την εργασίαν μου και θα ταχθώ και εγώ υπό τας διαταγάς των». Γράφει σε ένα φίλο του πως δεν τον ενδιέφερε, αν οι κοσμικοί κύκλοι των Αθηνών νόμιζαν πως ο Μελάς διασκέδαζε στο εξωτερικό, αφού επισήμως έπαιρνε άδεια εξωτερικού και κρυφά πήγαινε στην Μακεδονία. Είναι χαρακτηριστικό πως η γνωστή φωτογραφία στην οποία ο Μελάς φοράει τα ρούχα του Μακεδόνα αντάρτη, τον δοξασμένο «ντουλαμά», τραβήχτηκε µετά από πολλή πίεση του ανθυπολοχαγού Λούφα στην Λάρισα. Ο Μελάς γράφει στην Ναταλία «σου στέλλω σήμερον το πρώτον αντίτυπον, αλλ΄ υπό τον όρον να µην ιδή το φως της ηµέρας. Αν πέσω εκεί ας είναι µια ανάμνησις εις σε και τα παιδάκια µου».

Την 13η Οκτωβρίου 1904 ο Μελάς άφησε την τελευταία του πνοή στο χωριό Στάτιτσα. Βρήκε ηρωικό θάνατο για την πατρίδα. Ο απανταχού Ελληνισμός τον έκλαψε. Οι ντόπιες Μακεδόνισσες τον μοιρολόγησαν. Οι δημοσιογράφοι των Αθηνών στις στήλες των εφημερίδων της εποχής θρήνησαν το παλικάρι και όλος ο λαός στα κατά τόπους μνημόσυνα προσευχήθηκε για την ψυχή του. Οι ποιητές δεν έμειναν ασυγκίνητοι και ο Κωστής Παλαμάς έγραψε το γνωστό «Σε κλαίει λαός». Το πένθος της Ναταλίας και των παιδιών τους μοιράστηκε µε όλους τους Έλληνες. Το σπουδαιότερο όμως ήταν, πως οι μιμητές του ήταν άφθονοι και η θυσία του αποδείχθηκε σωτήρια για τη Μακεδονία.
Αυτός ήταν ο Παύλος Μελάς, ο ήρωας µε την πνευματική διάσταση, ο πατριώτης µε την βαθιά πίστη και τον πλούσιο συναισθηματικό, αγαπητικό κόσμο, ο παρορμητικός αξιωματικός που θυσίαζε τα πάντα και λυπόταν τους εχθρούς του, που προσευχόταν και κοινωνούσε, που ασκητικός ο ίδιος μοίραζε απλόχερα στους άλλους. Το ημερολόγιό του και οι αιματοβαμμένες επιστολές του βοούν. Χριστός, Ελλάδα, οικογένεια. Αυτές ήταν οι αγάπες του, και γι αυτές θυσιάστηκε. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του ήρωα των Μακεδονομάχων.

Σε κλαίει λαός

Σε κλαίει λαός
Σε κλαίει λαός πάντα χλωρό
Να σειέται το χορτάρι
Στον τόπο που σε πλάγιασε
Το βόλι, ω παλληκάρι


Πανάλαφρος ο ύπνος σου
Τ’ Απρίλη τα πουλιά
Σαν του σπιτιού σου να τ’ ακούς
Λογάκια και φιλιά


Και να σου φτάνουν του Χειμώνα οι καταρράχτες
Σαν τουφεκιού αστραπόβροντα και σαν πολεμοκράχτες

Πλατειά του ονείρου μας η γη
Κι απόμακρη και γέρνεις
Εκεί και σβεις γοργά ιερή στιγμή
Σαν πιο πλατειά
Την δείχνεις και τη φέρνεις
Σαν πιο κοντά


Από το περιοδικό της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος» τεύχος 45 Οκτώβριος 2004 σελ 30.

Του Παύλου Νταφούλη, Στρατιωτικού Ιατρού
read more " Η Πνευματική Διάσταση της Φυσιογνωμίας του Παύλου Μελά"

Ετοιμαστείτε έρχεται Εθνική τραγωδίαΕπειδή κυκλοφορεί πολύ παραπληροφόρηση και επειδή ο Σύριζα είναι εξπέρ στο να "βαφτίζει" το ψάρι κρέας όπως εξάλλου έκανε από την πρώτη στιγμή που μετονόμασε την "τρόικα" σε "θεσμούς" ας ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα .


Πρώτον : Κανένας Σύρος δεν είναι πρόσφυγας στην Ελλάδα , πρόσφυγας είναι στην πρώτη μη εμπόλεμη χώρα που αιτείται άσυλο, η οποία είναι η Τουρκία . Η Τουρκία έχει την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να τον περιθάλψει και να τον εφοδιάσει με τα απαραίτητα έγγραφα για να συνεχίσει το ταξίδι του σε όποια άλλη χώρα επιθυμεί είτε νόμιμα σαν οικονομικός μετανάστης είτε σαν λαθρομετανάστης . ¨Όλοι οι υπόλοιποι (Μαροκινοί, Αφγανοί , Πακιστανοί κλπ) είναι λαθρομετανάστες .Από τη στιγμή δε που τρυπάνε τις βάρκες με κατσαβίδια και τις βουλιάζουν στις ακτές μας θεωρούνται ναυαγοί και είναι ακόμα ευκολότερο να τους επαναπροωθήσουμε στις χώρες τους .


Δεύτερον : Η Τουρκία έκανε "πάσα" στην Ελλάδα ένα δικό της πρόβλημα , μια δική της υποχρέωση και η κυβέρνηση Τσίπρα όχι μόνο το δέχτηκε αλλά με τη συμφωνία της 17ης Μαρτίου συναινέσαμε να πληρωθούν κιόλας από την Ε.Ε. για κάτι που στοιχίζει οικονομικά σε μας . Βάζουμε "πλάτες" σε κάθε αξίωση της Τουρκίας που είναι όμως εναντίον των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων . Για παράδειγμα η Τουρκία κατηγορείτε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις γυναίκες και λογοκρισία στον τύπο και εμείς αντί να το αναδείξουμε στην Ε.Ε. πηγαίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και μοιράζει τριαντάφυλλα σε γυναίκες δημοσιογράφους. Η Ελλάδα έγινε ουσιαστικά όμηρος της Τουρκίας .


Τρίτον : Το θέμα της φύλαξης των συνόρων δεν είναι "τεχνικό" όπως Μουζάλες κυρατασίες και κάθε ψυχασθενής ανθέλληνας με έσοδα από δεκάδες δικές του Μ.Κ.Ο. θέλει να περάσει ως θέσφατο . Το θέμα της φύλαξης των συνόρων είναι καθαρά πολιτική απόφαση ! Ο Ελληνικός στρατός έχει τα μέσα όπως εξάλλου γινόταν τόσα χρόνια και παρατηρούσε ακόμα και την ποιο μικρή βάρκα με το που ξεκινούσε από τα παράλια της Τουρκίας . Και προέβαινε στις κατάλληλες ενέργειες . Αυτά τα δικαιώματα τα εκχωρήσαμε στο ΝΑΤΟ όπως εκχωρήσαμε στους ξένους παρατηρητές τις αιτήσεις πολιτικού ασύλου που είναι αναφαίρετο κυριαρχικό μας δικαίωμα .


Τέταρτον : Η Ελληνική κυβέρνηση ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ να υπερασπιστεί τα Εθνικά μας σύνορα και δίκαια ! ¨Ολες οι Ευρωπαϊκές χώρες καταστρατήγησαν και τη συνθήκη Σέγκεν και τις όποιες Ευρωπαϊκές οδηγίες με το έννομο και λογικό επιχείρημα ότι προστατεύουν τα εθνικά τους συμφέροντα . Και καλά έκαναν . Η κυβέρνηση Τσίπρα στο όνομα του υποτιθέμενου ανθρωπισμού έκανε τη χώρα ένα απέραντο χοτ σποτ και αφήνει τα σύνορα ανοιχτά για όποιον θέλει να μπει και να βγει όποτε θέλει . Έχει χαθεί κάθε έννοια συνόρων κάθε έννοια υπεράσπισης Κυριαρχικών δικαιωμάτων μας ακόμα και από τα ανύπαρκτα Σκόπια όπου φτάσανε στο σημείο να παραβιάζουν με ελικόπτερα τον δικό μας εναέριο χώρο και η κυβέρνηση να μην κάνει ούτε ένα διάβημα , ούτε μια διαμαρτυρία .


Πέμπτον : Η Τουρκία πετυχαίνει να καταργήσει ουσιαστικά την συνθήκη ανταλλαγής πληθυσμών που ξεκίνησε απο τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923 γιατί με τόσους χιλιάδες μουσουλμάνους που στέλνει αλλοιώνει και τα εθνολογικά και τα θρησκευτικά μας χαρακτηριστικά . Στα δεκάδες χοτ σποτ θα προστεθούν άλλα τόσα , ήδη ο Καμίνης ανακοίνωσε επίσημα πια ότι θα τους νοικιάζει σπίτια . Οι "πρόσφυγες¨μουσουλμάνοι ήρθαν για να περάσουν σε άλλες χώρες αλλά το επίσημο κράτος κάνει τα πάντα για να τους κρατήσει εδώ και θα τους κρατήσει έστω και αν χρειαστεί στο τέλος να τους δίνει επίδομα απο τον ΟΑΕΔ .
Μπήκαμε σε εθνική περιπέτεια που θα οδηγήσει μαθηματικά σε Εθνική τραγωδία .


Τέτηξ
read more "Ετοιμαστείτε έρχεται Εθνική τραγωδία "

Σκοτωμός Χριστιανών-Ισλαμιστών στη Γεωργία-Ακούει η...φιλεύσπλαχνη Ευρώπη;


Σε απόλυτη εφαρμογή βρίσκεται το σχέδιο της Νέας Τάξης Πραγμάτων που... θέλει θρησκευτικούς πολέμους, ποτάμια αίματος και διαρκές πότισμα του δένδρου του μίσους μεταξύ Χριστιανών και Ισλαμιστών! Δεν φτάνουν όσα συμβαίνουν με τους διωγμούς των Χριστιανών σε Μέση Ανατολή και Αφρική, πλέον οι "μάχες" μεταφέρονται στην ¨ωραία κοιμωμένη" Ευρωπη! Και πως να μην ανησυχεί κανείς με την Ελλάδα να έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο hot spot, ότι δεν αποκλείεται να δούμε αντίστοιχες σκηνές με αυτές που διαδραματίστηκαν στη Γεωργία και στη χώρα μας;

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΚΚΛΗΣΙΑONLINE ομάδες εθνικιστών και οπαδών του Ισλάμ και του Χριστιανισμού συγκρούστηκαν στην περιοχή Adigeni στη νότια Γεωργία...

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Εκπρόσωποι της Κρατικής Υπηρεσίας Θρησκευτικών Υποθέσεων θα επισκεφθούν το Adigeni σήμερα Τρίτη για μια συνάντηση με τους κατοίκους της περιοχής.Αρκετές δεκάδες οικογένειες μετεγκαταστάθηκαν από το Ajaria στο Adigeni περίπου πριν από 30 χρόνια, αφότου τα σπίτια τους καταστράφηκαν σε μια κατολίσθηση. Οι παλιννοστούντες, οπαδοί του Ισλάμ οι περισσότεροι, εγκαταστάθηκαν εκεί και δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τους ντόπιους. Το πρόβλημα εμφανίστηκε πρόσφατα, αφότου η γεωργιανή Κρατική Υπηρεσία για τα θρησκευτικά ζητήματα επέτρεψε στους μουσουλμάνους να χτίσουν ένα ξεχωριστό νεκροταφείο σε ένα καθορισμένο οικόπεδο. Πριν από αυτό, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ενταφιάζονταν στο ίδιο νεκροταφείο.Η απόφαση του Οργανισμού προκάλεσε τη διαμαρτυρία των τοπικών Ορθοδόξων πιστών που δήλωσαν στον Τύπο ότι, μετά την οικοδόμηση νεκροταφείου , οι μουσουλμάνοι θα απαιτήσουν την κατασκευή τζαμιού και στο μέλλον θα μπορούσαν να εκδιώξουν τους Ορθόδοξους από το Adigeni επειδή κάθε τρία μωρά που γεννιούνται σε μουσουλμανική οικογένεια αντιστοιχούν σε μόλις ένα ανα χριστιανική οικογένεια τα τελευταία χρόνια...

Μήπως το Adigeni είναι μικρογραφία της Ευρώπης;
read more " Σκοτωμός Χριστιανών-Ισλαμιστών στη Γεωργία-Ακούει η...φιλεύσπλαχνη Ευρώπη;"

Συγκλονίζει η ελληνική Σημαία που ζωγράφισαν οι γενναίοι Ακρίτες του Καστελλόριζου.


Ψηλά στα μπαϊράκια, σηκώστε τον Σταυρόν και σαν αστροπελέκια χτυπάτε τον εχθρόν!
Ποτέ μην στοχαστείτε πως είναι δυνατός, καρδιοχτυπά και τρέμει σαν το λαγό κι αυτός!
Αυτές είναι οι πατριωτικές σαϊτιές από το Θούριο του Ρήγα Φεραίου, που μου ήρθαν αμέσως στο νου μόλις είδα την εκπληκτική εικόνα της ελληνικής σημαίας στο βράχο του ηρωικού μας Καστελλόριζου!Ελλάδα! Ποτέ λέξη στο παγκόσμιο λεξιλόγιο δεν είχε την ικανότητα να μετατρέψει ένα απλό άνθρωπο σε υπεράνθρωπο.

Σημαία! Ποτέ σύμβολο του Ελληνισμού δεν αγαπήθηκε, δεν λατρεύτηκε τόσο πολύ! Αλλά και ποτέ σύμβολο δεν ποτίστηκε με τόσο αίμα στο πέρασμα των αιώνων. Αφού μάλιστα, ρητά αναφέρεται στον όρκο των ενόπλων μας δυνάμεων: «να υπερασπίζω με πίστιν και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου, τας σημαίας, μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ απ’ αυτών».

Καστελλόριζο! Ένα όμορφο στολίδι στη στράτα για την Κύπρο μας! Το πιο μακρινό σημείο της Ελλαδικής επικράτειας! Μικρό, με λίγους αλλά ”αμέτρητους” τολμηρούς πατριώτες μας! Μακρινό, μικρό και κάτω από την απειλή του σύγχρονου απελάτη! Και τι μ’ αυτό;

Οι αποστάσεις ποτέ δεν είχαν σημασία για τους Έλληνες. Γιατί η πατρίδα μας φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει του ήλιου το βασίλειο!
Οι μικροί αριθμοί ποτέ δεν τρόμαξαν τη χώρα μας. Γιατί πάνω απ’ όλα του Αιγαίου οι βιγλάτορες στηρίζονται στην ευψυχία τους!

Οι οθωμανικές απειλές ποτέ δεν πτόησαν τους νησιώτες μας. Γιατί έχουν δυο ανίκητα όπλα στο οπλοστάσιό τους. Την αγάπη σ’ αυτό που λέμε Ελλάδα και την πίστη σ’ αυτό που καλούμε Ορθοδοξία!

Και εκεί μαζί τους ο στρατός μας! Οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και οι στρατιώτες μας. Άγρυπνοι φρουροί και εγγυητές της λευτεριάς αυτής της εσχατιάς!
Ελλάδα! Καστελλόριζο! Λαός και Στρατός μαζί. Τούτοι οι στίχοι του Παλαμά σας πρέπουν:

Οι μεγάλες πατρίδες δεν μετριένται με τον πήχη και με το διαβήτη, μεγάλες είναι και δοξολογιένται!

Λαοί μιας χούφτας, μιας σπιθαμής τόποι, και τη μεγαλοσύνη τους κηρύττει, ντουνιάς παντού, κι Αμερική κι Ευρώπη!

Αντιστράτηγος (ε.α) Νίκος Ταμουρίδης

Επίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ
read more " Συγκλονίζει η ελληνική Σημαία που ζωγράφισαν οι γενναίοι Ακρίτες του Καστελλόριζου."

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Ὁ Ἑλληνικός ὅρος γενοκτονία εἶναι ταυτόσημος μέ τόν διεθνῶς χρησιμοποιούμενον ὅρο genocide πού προέρχεται ἀπό τάς Ἑλληνικάς λέξεις γένος καί κτείνω=φονεύω. Τόσον ὁ Ἑλληνικός ὅσον καί ὁ διεθνής ὅρος δημιουργήθηκαν ἐπισήμως μετά τον Β' Παγκόσμιον πόλεμον.
Τόν ὅρον genocide διετύπωσεν πρῶτος ὁ Πολωνός δικηγόρος Raphael Lemkin τό 1944 λίγο πρίν ἀπό τήν δίκη τῆς Νυρεμβέργης, κατά τῶν πρωταιτίων τῆς ἐξολόθρευσεως τῶν Ἐβραίων ἀπό τόν Χίτλερ
Σύμβασις διά τήν Πρόληψιν καί τήν καταστολήν τοῦ ἐγκλήματος τῆς Γενοκτονίας
Ὁ Ο.Η.Ε εἰς τήν γενικήν του συνέλευσιν τήν 09/12/1948 ἀποφασίζει καί ψηφίζει τήν συνθήκην διά τήν πρόληψιν καί τιμωρίαν τοῦ ἐγκλήματος γενοκτονίας, ἔχουσα ἀριθμόν ἀποφάσεως 260-Α-ΙΙΙ, ἐτέθη ἐν ἰσχύ ἀπό τήν 12/01/1951, ἀποτελεῖται δέ ἔξ 19 ἄρθρων.
Ἀναγνωρίζοντας ὅτι εἰς ὅλας τάς ἐποχάς τῆς ἱστορίας της ἡ ἀνθρωπότης ὑπέστη σημαντικάς ἀπωλείας ἐκ τῆς γενοκτονίας καί πεπεισμένα ὅτι ἡ διεθνής συνεργασία τυγχάνει ἀναγκαία ἴνα ἀπαλλαγή ἡ ἀνθρωπότης ἀπό τήν μισητήν ταύτην μάστιγα. Συνωμολόγησαν τάς κάτωθι διατάξεις :
Ἄρθρον Ι.-
Τά συμβαλλόμενα μέρη ἐπιβεβαιοῦν ὅτι ἡ γενοκτονία, συντελουμένη εἴτε ἐν καιρῶ εἰρήνης εἴτε ἐν καιρῶ πολέμου, τυγχάνει ἔγκλημα διεθνοῦς δικαίου καί ἀναλαμβάνουν τήν ὑποχρέωσιν νά προλαμβάνουν καί νά τιμωροῦν αὐτό.
Ἄρθρον ΙΙ.-
Εἰς τήν παρούσαν σύμβασιν ὡς γενοκτονία νοεῖται οἰαδήποτε ἐκ τῶν κατωτέρω πράξεων ἐνεργουμένη μέ τήν πρόθεσιν καταστροφῆς ὁλικῆς ἤ μερικῆς καταστροφῆς ὁμάδος Ἐθνικῆς, Ἐθνολογικῆς, φυλετικῆς ἤ θρησκευτικῆς ὁμάδος, ὥς τοιαύτης
α) φόνος τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος.
β) σοβαρά βλάβη τῆς σωματικῆς ἤ διανοητικῆς ἀκεραιότητος τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος,
γ) ἐκ προθέσεως ὑποβολή τῆς ὁμάδος εἰς συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας νά ἐπιφέρωσιν τήν πλήρη ἤ τήν μερικήν σωματικήν καταστροφήν αὐτῆς.
δ) μέτρα ἀποβλέποντα εἰς τήν παρεμπόδισιν τῶν γεννήσεων εἰς τούς κόλπους ὡρισμένης ὁμάδος.
ε) ἀναγκαστική μεταφορά παίδων μιᾶς ὁμάδος εἰς ἐτέραν ὁμάδα.
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ


Ὁ <ἕλληνας> ὑπουργός σκοταδισμοῦ καί τοῦ ἀντίΧριστου, σύντροφος φίλης, δέν ἀναγνωρίζει τήν γενοκτονίαν τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, σέ αὐτό τό ἀνοσιούργημα τόν συγκαλύπτει ὁ <ἕλληνας> πρωθυπουργός Τσίπρας. Οἱ Τούρκοι ζητωκραυγάζουν διά αὐτήν τήν ἀντεθνικήν ἐνέργειαν.
Αὐτό εἶναι μία ἐχθρική ἐνέργεια εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.
Εἶναι παραχάραξις τῆς Ἱστορίας.
Εἶναι ἀσέβεια καί ἀσέλγεια εἰς βάρος τῶν 350.000 καί πλέον σφαγιασθέντων Ποντίων ἀπό τούς Τούρκους, καί τόν ξεριζωμόν τους ἀπό τάς προγονικάς ἐστίας.
Αὐτό εἶναι ἐσχάτη προδοσία.
Ἐπίσης ὁ φίλης ἔχει πεῖ ὅτι οἱ Ἕλληνες Χριστιανοί εἶναι ὀπισθοδρομικοί καί εἰδωλολάτρες, ἐνῶ οἱ Μουσουλμάνοι πρέπει νά πιστεύουν εἰς τόν θεόν τους καί ἐμεῖς ὀφείλομεν νά τούς κάνωμεν Τζαμιά.
Πόθεν προέρχεται τό κίνητρον τῆς Τουρκοφιλίας καί Τουρκολαγνείας, ὄχι μόνον τοῦ φίλη ἀλλά καί μερικῶν ἄλλων <προοδευτικῶν>. Μήπως ὑπάρχει συγγένεια αἵματος, διότι ὀ Κολοκοτρώνης λέγει: «μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι»

Μερικοί εἶπον διά τούς Τούρκους
... Ἦταν εἰς τό σύνολον τους, ἀπό τήν πρώτην μαύρην ἡμέρα πού μπῆκαν εἰς τήν Εὐρώπην, τό μόνον δείγμα τῆς ἀνθρωπότητας πού ἔδειξεν τήν μεγαλυτέραν ἔλλειψιν ἀνθρωπισμοῦ. Ὁπουδήποτε καί ἀν πῆγαν, μιά πλατιά κηλίδα αἴματος ἔδειχνε τά ἴχνη τοῦ περάσματος των καί εἰς ὅλην τήν ἔκτασιν τῆς κυριαρχίας των ὁ πολιτισμός ἐξαφανιζόταν."
Γουίλιαμ Γλάδστων - Πρωθυπουργός τῆς Μ. Βρεττανίας.
(William EwartGladstone, 29 Δεκεμβρίου 1809 - 19 Μαΐου 1898)
read more "ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ"

Ενδεικτικός πίνακας ναζιστικών εγκλημάτων στην Ελλάδα


17 Οκτώβρη 1941 : οι Γερμανοί κύκλωσαν τα χωριά Ανω και Κάτω Κερδύλλια της επαρχίας Νιγρίτας του Νομού Σερρών και εκτέλεσαν 222 άρρενες κατοίκους από 15 έως 60 χρόνων.

Ξημερώματα της 23-10-1941 : το Μεσόβουνο του Νομού Κοζάνης περικυκλώνεται από 40 αυτοκίνητα με άνδρες της Βέρμαχτ (Γερμανικός Στρατός). Οι Γερμανοί στρατιώτες συγκεντρώνουν όλους τους κατοίκους, διαχωρίζουν τους άντρες ηλικίας 16-69 χρόνων και δίνουν στα γυναικόπαιδα 2ωρη διορία να συγκεντρώσουν «όσα κινητά πράγματα δυνηθώσι». Τη μεταφορά τους στα Κομνηνά θα αναλάβει η χωροφυλακή, οι άντρες της οποίας παρακολουθούν απαθείς τα τεκταινόμενα.
Ακολουθεί η εκτέλεση, «ομαδικώς και δι’ αυτομάτων όπλων», όλων των συλληφθέντων αντρών του χωριού. Η αναφορά του νομάρχη κάνει λόγο για 135 εκτελεσθέντες, ενώ αυτή της γερμανικής διοίκησης για 142.

28-29 Σεπτεμβρίου 1941 : Στο διάστημα αυτό, οι Βούλγαροι στρατιώτες εκτελούν στη Δράμα τουλάχιστον 1500 κατοίκους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο στο Δοξάτο, στις 29 Σεπτεμβρίου, οι Βούλγαροι εκτέλεσαν τουλάχιστον 200 άνδρες ηλικίας 17-50 ετών.

22-25 Απριλίου 1944 : Γερμανοί μαζί με διάφορους Ταγματασφαλίτες (δηλαδή ένοπλους Έλληνες που συνεργάζονταν με τους Ναζί) όπως η οργάνωση του γερμανόφιλου (απότακτου) συνταγματάρχη Γεωργίου Πούλου, η ΠΑΟ κ.α. περικυκλώνουν το χωριό Μεσόβουνο του Νομού Κοζάνης. Εκτελούν 150 κατοίκους και πυρπολούν όλα τα σπίτια τους.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι τα Τάγματα Ασφαλείας αποτέλεσαν οργανικό τμήμα των κατοχικών στρατευμάτων. Χωρίζονταν σε Ευζωνικά τάγματα και Εθελοντικά τάγματα. Τα μέλη τους ονομάζονταν ταγματασφαλίτες (ή Ράλληδες ή Γερμανοτσολιάδες). Γενικοί διοικητές τους ήταν οι Ανώτεροι Αρχηγοί των SS και της (γερμανικής) αστυνομίας στην Ελλάδα, Γιούργκεν Στρουπ και Βάλτερ Σιμάνα.

16 Φεβρουαρίου 1943 :Οι Ιταλικές δυνάμεις μπαίνουν στο χωριό Δομένικο (που είναι κοντά στην Ελασσόνα), συλλαμβάνουν τους 117 άνδρες του χωριού και τους εκτελούν.

1 Μαρτίου 1943 :

Οι κατακτητές εκτελούν 26 άτομα στη Θεσσαλονίκη στο Στρατόπεδο Παύλου Μελά.

29 Μαρτίου 1943 : Οι Ιταλοί πυρπολούν πάνω από 200 σπίτια στα Φάρσαλα και εκτελούν 27 άτομα.

Απρίλιος 1943 : Η γερμανόφιλη συμμορία (των Ελλήνων) του Μιχαήλ Παπαδόπουλου (Μιχάλαγα) σκοτώνει 7 στελέχη της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΑΜ στα Ίμερα Κοζάνης. Στις δολοφονίες συμμετέχει και ο ταγματάρχης Παπαβασιλείου, μέλος της γερμανόφιλης οργάνωσης ΠΑΟ.

6 Ιουνίου 1943 : Οι Ιταλοί εκτέλεσαν 106 Έλληνες κρατουμένους του στρατοπέδου της Λάρισας.

25 Ιουλίου 1943 : Οι κατακτητές εκτελούν 154 άτομα στην Μουσιώτισα της
Ηπείρου.

Αύγουστος 1943 : Οι Γερμανοί εκτελούν στο Κομμένο της Άρτας 317 κατοίκους και καίνε το χωριό. Μεταξύ των θυμάτων ήταν 74 παιδιά κάτω των 10 ετών.

4 Σεπτέμβρη 1943 : Οι Γερμανοί πολιόρκησαν το χωριό Λιγγάδες της Ηπείρου, έβαλαν φωτιά και έκαψαν ζωντανούς 84 κατοίκους, απ’ τους οποίους οι 40 ήταν παιδιά κάτω των 10 ετών.

21 Σεπτεμβρίου 1943 : Οι Γερμανοί σκότωσαν 44 κατοίκους του χωριού Ελευθέριον.

30 Νοέμβρη του 1943 : Οι Ταγματασφαλίτες συνέλαβαν 283 ανάπηρους του ελληνοϊταλικού πολέμου και της εθνικής αντίστασης που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία της Αθήνας και τους εκτέλεσαν.

Δεκέμβριος 1943 : Οι Γερμανοί εκτελούν στα Καλάβρυτα Αχαΐας συνολικά 1104 άνδρες (από 14 χρονών και πάνω). Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου είχαν καταστρέψει 1000 σπίτια. Η συγκεκριμένη ναζιστική κτηνωδία έχει μείνει στην ιστορία.

16 Σεπτεμβρίου 1943 : Πραγματοποιούνται τα ολοκαυτώματα Βιάννου και Ιεράπετρας. Τα ναζιστικά στρατεύματα εκτελούν 451 άτομα στην επαρχία Βιάννου του Νομού Λασιθίου.Νοέμβριος 1943 : Τα ναζιστικά στρατεύματα σκότωσαν 50 άτομα στο Άργος.

Νοέμβριος 1943 : Οι Γερμανοί σκοτώνουν 118 άτομα στο Μονοδέντρι Λακωνίας μετά από υπόδειξη των Ταγματασφαλιτών της περιοχής ως αντίποινα για την εξόντωση γερμανικής φάλαγγας από αντάρτες του ΕΛΑΣ. Στη Σπάρτη και τη γύρω περιοχή, με βάση καταλόγους που είχαν συντάξει οι Ταγματασφαλίτες (δηλαδή οι γερμανόφιλοι Έλληνες ρουφιάνοι που εξόντωναν όσους αντιστέκονταν στον κατακτητή), συλλαμβάνονται 550 πατριώτες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αντάρτες της περιοχής. Οι 400 μεταφέρονται στις φυλακές της Τρίπολης. Στόχος της ομηρείας η κατατρομοκράτηση του λαού, αλλά και η άσκηση εκβιασμού, ώστε συγγενείς και φίλοι κρατουμένων να καταταχθούν στα προδοτικά Τάγματα Ασφαλείας και να συνεργαστούν με τους κατακτητές. Από τους 118 εκτελεσθέντες οι 89 ήταν Σπαρτιάτες. Μέσα στα θύματα υπήρχαν και ανήλικα παιδιά και μια γυναίκα.

3 Δεκεμβρίου 1943 : Τα κατοχικά στρατεύματα εκτέλεσαν 50 πολίτες στην Πάτρα.

5 Δεκεμβρίου 1943 : Τα κατοχικά στρατεύματα απαγχόνισαν 50 κρατουμένους από το στρατόπεδο της Τρίπολης (που ήδη λειτουργούσε ως κέντρο ομηρείας και προμηθείας θυμάτων «προς παραδειγματισμό») στο σιδηροδρομικό σταθμό Ανδρίτσας Άργους.

7 Δεκεμβρίου 1943 : Τα κατοχικά στρατεύματα εκτέλεσαν 40 ομήρους στις φυλακές του Γυθείου Λακωνίας.

Δεκέμβριος 1943 : Στο Νομό Λακωνίας οι Γερμανοί εκτελούν συνολικά 119 άτομα (στην Ανδρίτσα, στον Πασσαβά κ.α.).

3 Ιανουαρίου 1944 : Οι Γερμανοί εκτελούν 30 άτομα στην Πάτρα.

8 Ιανουαρίου 1944 : Εκτελούνται 12 άτομα στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.

22 Ιανουαρίου 1944 : Οι Γερμανοί εκτελούν στην Πάτρα 30 άτομα.

Τέλη Ιανουαρίου 1944 : Οι Γερμανοί εκτελούν 50 κομμουνιστές ως αντίποινα για τη δολοφονία του Υφυπουργού Ν. Καλύβα.

Ιανουάριος 1944 : Εκτελέστηκαν 456 όμηροι από τις φυλακές της Τρίπολης.

23 Φεβρουαρίου 1944 : Οι κατακτητές εκτελούν στην Κατερίνη Πιερίας 40 άτομα.

24 Φεβρουαρίου 1944 : Εκτελέστηκαν στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας από τους Γερμανούς 204 αγωνιστές από τις φυλακές της Τρίπολης.

Μάρτιος 1944 : Οι Γερμανοί εκτελούν 50 κρατούμενους κομμουνιστές.

31 Μαρτίου 1944 : Οι Γερμανοί σκότωσαν στην Κρανώνα 65 ομήρους.

Μάρτιος-καλοκαίρι 1944 : Εκτελούνται στο Μονοδέντρι Λακωνίας 50 άτομα το Μάρτιο, στη Σπάρτη 244 άτομα τον Απρίλιο-Μάρτιο, στις περιοχές Α. Δημήτριος, Ζούπαινα, Σουστιάνοι (της Λακωνίας) 40 άτομα τον Ιούνιο, στις περιοχές Πάνιτσα -Σκαμνάκι-Γύθειο 77 άτομα το καλοκαίρι.

1941-1944 : Την περίοδο της κατοχής, στο Νομό Λακωνίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους ταγματασφαλίτες τουλάχιστον 1.270 πατριώτες, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Γ. Ρουμελιώτης. Ο πραγματικός αριθμός όμως, πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερος.

1942-1944 : Την περίοδο 1942-1944, οι Εβραίοι της Ελλάδας (και ιδιαίτερα όσοι κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη) υπέστησαν ποικίλες διώξεις από το γερμανικό στρατό κατοχής. Οι εκτοπίσεις Εβραίων στα στρατόπεδα του θανάτου ήταν πολλές. Το πρώτο τρένο που μετέφερε Εβραίους της Θεσσαλονίκης, έφυγε απ’ την πόλη στις 15 Μαρτίου 1943 κι έφτασε στο ΄Αουσβιτς στις 20 Μαρτίου. Από τους πρώτους 2.800 Εβραίους που μεταφέρθηκαν εκεί, οι 2.191 πέθαναν σε θαλάμους αερίων αμέσως μετά την άφιξή τους. Συνολικά περίπου 60,000 Εβραίοι της Ελλάδας εξοντώθηκαν από τους Γερμανούς με δόλιο και βίαιο τρόπο στην περίοδο της κατοχής. Ο ιστορικός Χάγκεν Φλάισερ εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων είναι 56.385. Αυτοί οι 56.385 είναι οι Εβραίοι που δολοφονήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης ή υπέκυψαν σε αργό θάνατο. Ο Χάγκεν Φλάισερ συμπληρώνει ότι «Μαζί με εκείνους τους 2.500 περίπου που πέθαναν στο εσωτερικό της χώρας ή σκοτώθηκαν από αιτίες ‘‘οφειλόμενες στον πόλεμο ή στην Κατοχή’’ προκύπτει ένας συνολικός αριθμός ολικών απωλειών από 58.885 Εβραίους…» (Πηγή : Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, τόμος Β’)

5 Απριλίου 1944 : Μονάδες των (γερμανικών) SS πυρπολούν το χωριό Κλεισούρα του Νομού Καστοριάς (θεωρώντας το προπύργιο των ανταρτών του ΕΛΑΣ) και σκοτώνουν 280 κατοίκους του που στη συντριπτική πλειονότητά τους ήταν γυναίκες και παιδιά. Τα SS και οι Βούλγαροι κομιτατζήδες υπό την αρχηγία των Γερμανών διοικητών της Καστοριάς Ράισελ και Χίλντεμπραντ και την καθοδήγηση του Βούλγαρου Κάλτσεφ, άρχισαν να φονεύουν τους κατοίκους με αυτόματα, αμφίστομους πελέκεις και ξιφολόγχες και να πυρπολούν τα σπίτια. Στο πλευρό τους βρίσκεται και ο διαβόητος Μιχάλαγας (Μιχαήλ Παπαδόπουλος) με την ένοπλη συμμορία του. Σπέρνουν το θάνατο χωρίς διάκριση και χωρίς κανένα έλεος. Ξεκοιλιάζανε έγκυες, λογχίζανε βρέφη αβάπτιστα και νήπια, ανήλικες κοπέλες, γέροντες κι οι γερόντισσες. Μέσα στο δίωρο διάστημα που όριζε η διαταγή, μετατρέπουν τα πάντα σε κόλαση σπέρνοντας το αίμα, τη φρίκη και το θάνατο και αφήνοντας πίσω τους 280 θύματα. Ο σφαγέας της Κλεισούρας ήταν ο συνταγματάρχης Karl Schümers (Καρλ Σύμερς), διοικητής του 7ου Συντάγματος της 4ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας των SS.

Πρώτο δεκαήμερο Απριλίου 1944 : Με απόφαση της ηγεσίας των Ταγμάτων Ασφαλείας απαγχονίστηκαν στους Αμπελοκήπους 5 κομμουνιστές ως αντίποινα για τη δολοφονία του λοχαγού των Ταγμάτων Ευζώνων Κ. Μανωλάκου.

24 Απριλίου 1944 : Στο χωριό Κατράνιτσα (Πύργοι) που είναι κοντά στην Πτολεμαΐδα, οι Γερμανοί μαζί με ένοπλες φιλοναζιστικές ελληνικές οργανώσεις σκότωσαν 318 κατοίκους. Η ιστορική κωμόπολη στους πρόποδες του Βερμίου, καταστράφηκε ολοσχερώς από τη ναζιστική βαρβαρότητα. Η σφαγή συνοδεύτηκε από λεηλασία και αρπαγή χιλιάδων γιδοπροβάτων. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο και όταν η τραγωδία ολοκληρώθηκε απέμειναν σωροί ερειπίων που κάπνιζαν και 318 κατακρεουργημένα πτώματα που επί μήνες παρέμειναν άταφα. Επί κεφαλής των δολοφόνων ήταν ο ακροδεξιός αρχισυμμορίτης Μιχάλαγας (Μιχαήλ Παπαδόπουλος) και ο διαβόητος συνταγματάρχης Δημήτριος Χρυσοχόου.

Απρίλιος 1944 : Εκτελούνται στη Λαμία περίπου 150 άτομα και στη Λάρισα 64.

6 Απριλίου 1944 : Εκτελούνται 50 άτομα στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

6 Απριλίου 1944 : Οι Ναζί εκτελούν 50 άτομα στη Βέροια.

9 Απριλίου 1944 : Οι Γερμανοί εκτελούν 50 άτομα στην Κόρινθο.

10 Απριλίου 1944 : Εκτελούνται 6 πολίτες στη Λαμία.

14 Απριλίου 1944 : Οι Γερμανοί μαζί με τα Τάγματα Ασφαλείας εκτελούν στο Αγρίνιο 120 άτομα.

24 Απριλίου 1944 : Οι κατακτητές πυρπολούν το Μέτσοβο και σκοτώνουν 150 άτομα.

25 Απριλίου 1944 : Εκτελούνται στον Καρακόλιθο 134 κρατούμενοι των φυλακών Λιβαδειάς.

Απρίλιος 1944 : Στην Εύβοια, ο Ταγματασφαλίτης στρατηγός Παπαθανασόπουλος εκτελεί 64 κατοίκους, στέλνει 370 ομήρους στην Αθήνα και κλείνει στις φυλακές της Χαλκίδας 565.

Απρίλιος-Ιούνιος 1944 : Γερμανοί και Ταγματασφαλίτες καίνε σπίτια και εκτελούν χωρικούς στο Λεβίδι, τον Άγιο Πέτρο και τα Βούρβουρα της Αρκαδίας.

1 Μαΐου 1944 : Στο σκοπευτήριο της Καισαριανής οι Γερμανοί εκτελούν 200 κρατούμενους κομμουνιστές του στρατοπέδου Χαϊδαρίου. Αυτές οι εκτελέσεις έγιναν ως αντίποινα για την επίθεση του ΕΛΑΣ εναντίον Γερμανών στην Πελοπόννησο, στις 27-4-1944, που προκάλεσε τον τραυματισμό 5 Γερμανών και το θάνατο 4, ανάμεσά τους και ο διοικητής της 41ης Γερμανικής Μεραρχίας υποστράτηγος Krech.

2 Μαΐου 1944 : Με απόφαση της ηγεσίας των Ταγμάτων Ασφαλείας εκτελέστηκαν 110 κομμουνιστές ως αντίποινα για τη δολοφονία 2 Γερμανών αξιωματικών.

3 Μαΐου 1944 : Οι Γερμανοί εκτελούν 57 κρατούμενους από τις φυλακές Χατζηκώστα και 18 γυναίκες από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου.

4 Μαΐου 1944 : Εκτελούνται 16 δημόσιοι υπάλληλοι.

5 Μαΐου 1944 : Εκτελούνται στη Χαλκίδα 46 άτομα.

Μάιος 1944 : Στην Πάτρα, οι Ταγματασφαλίτες (με διοικητή το Ν. Κουρκουλάκο που επί χούντας διορίστηκε Διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας) απαγχονίζουν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και οι Χρ. Χωμενίδης και Δ. Πετρίδης (ιδρυτικά στελέχη της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΑΜ).

10 Μαΐου 1944 : Εκτελούνται στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής 92 κομμουνιστές. Ανάμεσά τους ήταν 10 γυναίκες.

11 Μαΐου 1944 : Εκτελούνται 100 άτομα στη Βοιωτία.

12 Μαΐου 1944 : Απαγχονισμός 24 κρατουμένων από το στρατόπεδο της Λάρισας στον Δοξαρά.

16 Μαΐου 1944 : Εκτέλεση 120 ατόμων από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου.

21 Μαΐου 1944 : Απαγχονισμός 8 ατόμων στο Βόλο από τον ΕΑΣΑΔ (ένοπλη ακροδεξιά οργάνωση γερμανόφιλων Ελλήνων).

23 Μαΐου 1944 : Πυρπόληση του χωριού Λίμνη Αργολίδας και εκτέλεση 86 κατοίκων από Γερμανούς και Ταγματασφαλίτες.

28 Μαΐου 1944 : Οι Ταγματασφαλίτες και οι Γερμανοί εκτελούν 15 άτομα στο Βαθυτόπι Κορινθίας.

31 Μαΐου 1944 : Οι Γερμανοί σκοτώνουν 40 άτομα στο Δασολοφο των Φαρσάλων.

2 Ιουνίου 1944 : Εκτέλεση 22 χωρικών στο Κοντομάρι Κυδωνίας, στην Κρήτη.

6 Ιουνίου 1944 : Εκτέλεση 101 ατόμων από το στρατόπεδο Παύλου Μελά στο δρόμο Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. Ανάμεσά τους ο Κώστας Χατζήμαλης, μέλος του ΚΚΕ.

9 Ιουνίου 1944 : Σύλληψη των 1795 Ελληνοεβραίων της Κέρκυρας. Μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα και εξοντώθηκαν σχεδόν όλοι.

10 Ιουνίου 1944 : Οι άντρες των SS σκοτώνουν 229 άτομα στο χωριό Δίστομο που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Νομού Βοιωτίας. Επίσης σκοτώνουν 67 πολίτες στα γύρω χωριά, στα χωράφια και τους δρόμους. Η ναζιστική βαρβαρότητα σημείωσε νέο ρεκόρ. Οι δολοφόνοι των SS κατασφάξανε ακόμα και έγκυες γυναίκες, γέροντες, μικρά παιδιά και μωρά. Για αυτό το απάνθρωπο έγκλημα, ο Γερμανός Στρατηγός Χέλμουτ Φέλμι που ήταν ο υπεύθυνος τιμωρήθηκε μόνο με 15 χρόνια φυλάκιση, από τα οποία εξέτισε μόνο τα 3.

16 Ιουνίου 1944 : Οι Ταγματασφαλίτες εκτελούν στο «Ποτάμι» της Καλαμάτας 30 άτομα, σε αντίποινα για το θάνατο του ταγματάρχη Γεωργαλά. Ανάμεσα στους εκτελεσμένους ήταν 3 γυναίκες.

16 Ιουνίου 1944 : Εκτέλεση στην Αγυιά Χανίων του Βαγγέλη Κτιστάκη, μέλους του ΚΚΕ.

20 Ιουνίου 1944 : Εκτέλεση 27 ατόμων από τα Τάγματα Ασφαλείας στο Καβακλή Θεσσαλίας.

26 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 1944 : Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις Γερμανών και Ταγματασφαλιτών στην Κυνουρία Αρκαδίας και στο όρος Πάρνωνας εναντίον των ανταρτών του ΕΑΜ. Εκτελούν 202 πολίτες και συλλαμβάνουν άλλους 500.

1 Ιουλίου 1944 : Οι Γερμανοί απαγχονίζουν 50 κρατουμένους του στρατοπέδου Χαϊδαρίου στο Χαρβάτι Αττικής.

2 Ιουλίου 1944 : Εκτέλεση 50 ατόμων στα Σφαγεία της Θεσσαλονίκης.

6 Ιουλίου 1944 : Οι Ταγματασφαλίτες με επικεφαλής τον Ιωάννη Πλυντζανόπουλο πραγματοποιούν μπλόκο στο Περιστέρι. Συλλαμβάνουν περίπου 120 άτομα και εκτελούν 33.

6 Ιουλίου 1944 : Γερμανοί μαζί με Ταγματασφαλίτες εκτελούν 200 άτομα στα Λιόσια Αττικής.

21 Ιουλίου 1944 : Εκτέλεση 50 ομήρων από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου.

24 Ιουλίου 1944 : Σύλληψη περίπου 1700 Εβραίων των Δωδεκανήσων. Στη συνέχεια στάλθηκαν σε στρατόπεδα όπου εξοντώθηκαν σχεδόν όλοι.

3-22 Ιουλίου 1944 : Οι Γερμανοί μαζί με ένοπλους Έλληνες συνεργάτες τους (Τάγματα Ασφαλείας, Ε.Σ., ΠΑΟ κ.α.) κάνουν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Πίνδο. Εκτέλεση 161 πολιτών, καταστροφή 4450 οικιών, 5500 καλυβιών, μαντριών και αχυρώνων. Απερίγραπτη λεηλασία και συλλήψεις 427 ομήρων.

31 Ιουλίου 1944 : Οι κατακτητές εκτελούν 59 άτομα στα Καλύβια Αγρινίου.

9 Αυγούστου 1944 : Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν ότι εκτέλεσαν 50 άτομα στα βόρεια της Μάνδρας.

13 Αυγούστου 1944 : Οι Γερμανοί μαζί με Ταγματασφαλίτες πραγματοποιούν το μπλόκο της Καλαμαριάς. Εκτελούν 15 κατοίκους, χρησιμοποιώντας κατάλογο ονομάτων που τους έδωσε η Χωροφυλακή.

17 Αυγούστου 1944 : Φθάνει τη νύχτα στην Κοκκινιά το μηχανοκίνητο τμήμα της Αστυνομίας με επικεφαλής το δωσίλογο Ν. Μπουραντά. Περί τους 3.000 βαριά οπλισμένους με πολυβόλα, όλμους, αυτόματα κτλ Γερμανούς και Έλληνες ταγματασφαλίτες κυκλώνουν την περιοχή.
Επικεφαλής της τρομερής κτηνωδίας που θα εξελιχθεί σε λίγες ώρες είναι ο Ιωάννης Πλυντζανόπουλος (διοικητής των Ταγματασφαλιτών), ο ταγματάρχης Γιώργος Σγούρος και ο διοικητής του μηχανοκίνητου τμήματος της Αστυνομίας Νίκος Μπουραντάς. Οι Γερμανοί αρχίζουν να καίνε τα σπίτια. Οι ταγματασφαλίτες μπαίνουν στα σπίτια και αρπάζουν ό,τι βρουν, καταστρέφουν, καίνε, βρίζουν και χτυπούν γυναικόπαιδα.
Γύρω στις 8.00 π.μ. η πλατεία της Οσίας Ξένης, αλλά και οι γύρω δρόμοι, έχουν γεμίσει από κόσμο. Περίπου 25.000 άτομα. Χωρίζονται κατά ομάδες σε πεντάδες με κενά μεταξύ τους για να μπορούν οι δήμιοι να υποδεικνύουν (να καταδίδουν) όποιον θέλουν. Η εντολή είναι να κάθονται γονατιστοί με ψηλά το κεφάλι. Η ζέστη είναι αφόρητη και αρκετοί λιποθυμούν. Όσες γυναίκες προσπαθούν να πλησιάσουν τους κρατούμενους προσφέροντάς τους λίγο νερό, κακοποιούνται μπροστά σε όλους. Ο Ταγματασφαλίτης Πλυντζανόπουλος, που φοράει κάσκα και κρατά μαστίγιο, δίνει το γενικό πρόσταγμα. Ο Γ. Σγούρος με το γιο του Θεόδωρο Σγούρο που είναι ντυμένος τσολιάς, παίρνουν θέσεις. Στην πλατεία εμφανίζονται ελάχιστοι ρουφιάνοι Κοκκινιώτες που φορούν μαύρες κουκούλες και έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους (για να μην τους αναγνωρίσουν τα θύματα). Ο ρόλος τους είναι συγκεκριμένος, ως γνήσιοι προδότες υποδεικνύουν στους Γερμανούς ποιους να εκτελέσουν. Οι προδότες Κιρκόρ Μπαταβιάν, Γρηγόρης Ιωαννίδης, Μπεμπέκογλου, Μεϊμάρης κ.α. αρχίζουν να υποδεικνύουν άτομα. Ο γνωστός χαφιές της Κοκκινιάς, Μπατράνης, διακρίνει μέσα στο πλήθος το λοχαγό του ΕΛΑΣ Αποστόλη Χατζηβασιλείου και με ειρωνεία τον χαιρετά και δίνει το σύνθημα. Αφού με την ξιφολόγχη του βγάζουν το μάτι και του σχίζουν τα μάγουλα, τον περιφέρουν ανάμεσα στο πλήθος ζητώντας του να προδώσει τους συναγωνιστές του. Η απάντηση του ΕΛΑΣίτη λοχαγού ήταν «Πατριώτες, σηκώστε το κεφάλι, μη φοβάστε. Δεν πρόκειται να προδώσω κανέναν». Σέρνεται για να κρεμαστεί αναίσθητος. Λίγο πριν ξεψυχήσει ψέλλισε : «ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗ»!!!.
Ακολουθεί ο γραμματέας της ΚΟΒ Κιλικιανών του Κ.Κ.Ε., Παναγιώτης Ασμάνης που τον κομμάτιασαν στην κυριολεξία καθώς τον έσερναν για εκτέλεση. Τον σκότωσε ο ίδιος ο Πλυντζανόπουλος.
Οι δοσίλογοι Βακαλόπουλος, Παρθενίου, Τσιμπιδάρος, Τσανακαλιώτης, Τηλέμαχος, Μόρφης (της Ειδικής Ασφάλειας), Μητρόπουλος, Γκίνος μαζί με το λοχαγό Παπαγεωργίου και τον διερμηνέα Ανθόπουλο συνεχίζουν το έργο της ρουφιανιάς με το δάχτυλο τεντωμένο : «Εσύ εκεί, κι εσύ εμπρός σήκω. Εσύ ο κομμουνιστής».
Οι κουκουλοφόροι σαν τα φίδια σέρνονται μέσα στο πλήθος και διαλέγουν και ο δήμιος εκτελεί. Μέχρι να τους πάνε στον τόπο της εκτέλεσης τους βασανίζουν απάνθρωπα. Το Μαρτύριο τελειωμό δεν έχει. Τη στιγμή αυτή ξεχωρίζει ο ηρωισμός του Κώστα Περιβόλα ο οποίος, την ώρα που τον πάνε για εκτέλεση, ορμά πάνω στον Πλυντζανόπουλο και τον πιάνει από το λαιμό, Ο δήμιος προλαβαίνει και τον εκτελεί επί τόπου. Σωρός τα πτώματα, τσουβαλιασμένα το ένα πάνω από το άλλο. Οι Γερμανοί δίνουν διαταγή στους («Έλληνες») κουκουλοφόρους να σκυλέψουν τους νεκρούς. Τα κτήνη ορμούν πάνω στα κουφάρια των εκτελεσθέντων και αρχίζουν να τους παίρνουν ότι αντικείμενα αξίας είχαν πάνω τους (ρολόγια, δαχτυλίδια , βέρες κ.α.). Δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το αποτρόπαιο ανοσιούργημά τους και οι ίδιοι οι Γερμανοί εκτέλεσαν ορισμένους από αυτούς επί τόπου. Ανάμεσα σ΄ αυτούς ήταν και οι προδότες Μπατράνης και Μπεμπέκογλου. Το απόγευμα, περίπου 8000 Κοκκινιώτες όμηροι οδηγούνται στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Τα διάφορα ιστορικά βιβλία αναφέρουν ότι οι εκτελεσθέντες στο μπλόκο της Κοκκινιάς ήταν 300 – 315 άτομα.

Δαμάστα, 21 Αυγούστου 1944 : Οι Γερμανοί εκτέλεσαν στις 21 Αυγούστου 1944 τους 30 πιο μάχιμους άνδρες του χωριού στη θέση «Κερατίδι». Στη συνέχεια εκκένωσαν και ισοπέδωσαν το χωριό.

8 Σεπτεμβρίου 1944 : Εκτελούνται στη Θεσσαλονίκη 8 Εβραίοι.

14 Σεπτεμβρίου 1944 : Οι Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών πραγματοποιούν μαζική σφαγή στα Γιαννιτσά, δείχνοντας όλη τους τη βαρβαρότητα. Τα ελληνικά ένοπλα σώματα του Φριτς Σούμπερτ και του γερμανόφιλου Γεωργίου Πούλου συλλαμβάνουν κατοίκους της πόλης. Κάποιους τους εκτελούν σε μια αποθήκη, ενώ τους περισσότερους τους εκτελούν και τους ρίχνουν σε ένα μεγάλο τάφο. Το θλιβερό περιστατικό συνέβη λίγο πριν την απελευθέρωση των Γιαννιτσών, τη στιγμή που όλα τα τμήματα του 30ου και 16ου συντάγματος του ΕΛΑΣ απουσίαζαν από την περιοχή καταδιώκοντας τους Γερμανούς κατακτητές στην υποχώρησή τους. Τότε, οι ένοπλοι Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών, με επικεφαλείς τους Πούλο, Σκαπέρδα και Σίαρη βρίσκουν την ευκαιρία και διαπράττουν στα Γιαννιτσά ένα από τα πιο φρικιαστικά κακουργήματά τους. Από τα βαθιά χαράματα μπλοκάρουν την πόλη των Γιαννιτσών και ως το μεσημέρι, με βρισιές, απειλές και ξυλοδαρμούς, συγκεντρώνουν περίπου 3.000 άνδρες από 12-80 ετών στο προαύλιο του Α’ δημοτικού σχολείου. Βγάζουν από το πλήθος των συλληφθέντων περίπου 10 μελλοθάνατους τους οποίους βάζουν στο διπλανό οικόπεδο, να ανοίξουν έναν τεράστιο τάφο διαστάσεων 4χ6 και ύψους 2,5 μέτρων και μέχρι το σούρουπο κάτω από την επιστασία του Γερμανού Σούμπερτ σφαγιάζουν μέσα κι έξω από τον σκαμμένο τάφο με πρωτάκουστη θηριωδία. Υπολογίζεται ότι δολοφονήθηκαν 75 με 104 άτομα.

30 Σεπτεμβρίου 1944 : Οι Ιταλοί εκτελούν 49 άτομα στην Παραμυθιά
της Ηπείρου.

Σεπτέμβριος 1944 : Γερμανικές μονάδες μαζί με ένοπλα τμήματα Ελλήνων συνεργατών τους εισέβαλαν στο χωριό Χορτιάτης. Το Τάγμα του Σούμπερτ σκόρπισε τον τρόμο. Συνολικά έκαψαν πυροβόλησαν ή έσφαξαν 146 άτομα, εκ των οποίων οι 109 ήταν γυναίκες. Οι περισσότεροι από τους δολοφονηθέντες κάηκαν ζωντανοί στο φούρνο του χωριού.
read more " Ενδεικτικός πίνακας ναζιστικών εγκλημάτων στην Ελλάδα"

ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΤΣΙΠΡΑ εἶσαι Τουρκομπάσταρδος;

                                               
                                         
                                         

C:\Users\user\Desktop\αρχείο λήψης.jpg Σύντροφε Τσίπρα, ἡ συντρόφισσα Φραγκουδάκη λέγει:  «Οι σύγχρονοι Έλληνες με τις αναφορές τους στην αρχαία Ελλάδα, θέλουν να κρύψουν το ΑΣΧΗΜΟ και ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ εθνικό τους πρόσωπο». Σύντροφε, ἐμεῖς οἱ προοδευτικοί  λέμε πῶς ἡ γενίκευσις εἶναι ναζισμός, Ἡ συντρόφισσα Φραγκουδάκη δέν πρέπει νά ἐτεροπροσδιορίζει τούς ἄλλους ἀλλά νά αὐτοπροσδιορίζεται, νά πῆ ἐγώ εἶμαι μπάσταρδη. Συντρόφισσα  Φραγκουδάκη  εἶστε ναζίστρια; Ἡ συντρόφισσα Φραγκουδάκη εἶναι συγγραφεύς μιάς πληθώρας βιβλίων ἀνθελληνικοῦ περιεχομένου ὅπως καί μερικοί ἄλλοι, διαστρεβλώνοντας καί παραχαράσοντας ἄνευ αἰδοῦς καί αἰσχύνης  τήν ἱστορίαν.
C:\Users\user\Desktop\images (1).jpg  Περιέργως μέ τήν κα Φραγκουδάκη περί <μπαστάρδων> θά συμφωνήση μαζί της ὁ ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ μας Κολοκοτρώνης καί θά τήν διαψεύσουν ἡ ἐπιστήμη, ἡ Ἱστορία καί οἱ Τούρκοι. Ὁ Κολοκοτρώνης  ὁμιλόντας μέ σοφίαν πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τήν Πνύκα  εἰς τάς 7/10/1838 μεταξύ τῶν ἄλλων, τούς εἶπεν: «μερικοί  γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι». Ὁπότε   μερικές τσοῦλες (ἑλληνίδες) προτίμησαν τάς ἡδονάς εἰς τό χαρέμι μέ τόν βάρβαρον αἰμοχαρήν, ἀπολίτιστον  κατακτητήν. Κατά τήν συντροφισσα Φραγκουδάκη ἀπέκτησαν καί μπάσταρδα παιδιά τά περισσότερα τά πῆραν οἱ Τούρκοι μαζί τους ὅταν τούς διώξαμεν, μερικά ὅμως περέμειναν ἐδῶ καί οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν ὁμιλοῦν μέ τό μυαλό τοῦ βάρβαρου, αἱμοχαρή, ἀπολίτιστου,  κατακτητή καί τῆς τσούλας προγιαγιάς.  Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει. Μόνον οὕτως δύναται νά ἐρμηνευθῆ ἡ ἀνθελληνική καί ἀντιΧριστιανική θέσις ὀλιγαρίθμων <ελληνων>, ἀλλά καί ἡ φιλολαθρομεταναστευτική καί φιλοτουρκική ἀγάπη καί λατρεία  τους. Ὁ δέ Μπουτάρης δηλώνει: «Με τους Τούρκους αισθάνομαι αδελφός». Πράγματι ὑπάρχουν μπάσταρδοι καί εἶναι τά ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας, προερχόμενα ἀπό ἐλάχιστες τσοῦλες <ελληνιδες>, πού μαρκαλήθηκαν  στό χαρέμι μέ τόν βάρβαρον κατακτητήν. Αὐτοί οἱ μπάσταρδοι, τά ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας μάχονται ἄνευ αἰδοῦς καί μέ περισσήν ἐπιθετικότητα σέ κάθε τί ποῦ εἶναι Ἑλληνικόν. Αἰσθάνονται ἀπέχθειαν γιά τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν,  τήν Ἑλληνικήν Ἱστορίαν, Τόν Χριστόν μας καί τάς ἙλληνοΧριστιανικάς παραδόσεις, μισοῦν τούς Ἕλληνες ὅπως Τούρκοι. Ὅταν ὅλη ἡ οἰκουμένη μιλᾶ μέ εὐγνωμοσύνην γιά τούς Σωκράτη, Πλάτωνα, Ἀριστοτέλη, Πυθαγόρα, Ἀρχιμήδη, Μέγαν Ἀλέξανδρον κ.λ.π, αὐτοί οὐδεμίαν ἀναφοράν  κάμουν.
C:\Users\user\Desktop\αρχείο λήψης (2).jpg
Οἱ τρεῖς πρῶτες φαίνεται ὅτι ἔχουν τουρκομογολικά χαρακτηριστικά, ἡ τέταρτη φαινοτυπικά φαίνεται Ἑλληνίδα, γονοτυπικά ὅμως; διότι πῶς ἀλλέως εἶναι δυνατόν νά ἀπαντηθῆ τό ὅτι «στη  Σμύρνη εγινε συνωστισμός»
Αἱ ἐρευνητικαί μελέται τῶν πανεπιστημίων Στάνφορντ τῶν Η.Π.Α, τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας καί τῆς Μόσχας  καταγράφουν ὅτι τό D.N.A τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων εἶναι ὁμοιον κατά 99,5%, μέ αὐτό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἀπόλυτος καθαρότης τῆς διαχρονικότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, Βέβαια δέν εἶναι καθαρόν κατά 100%.
C:\Users\user\Desktop\αρχείο λήψης (3).jpg  Ὁ Ἄγγλος  ἀνταποκριτής τῶν <Τάϊμς> τοῦ Λονδίνου τό 1821 Τζέϊμς Ἔμερσον γράφει: «Συναντᾶς παραδείγματα ἀρχαίων ἡθῶν. Σέ κάθε βῆμα βλέπεις κάτι πού σοῦ θυμίζει πῶς βρίσκεσαι εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ γλῶσσα τά ἔθιμα, ὁ χαρακτῆρας τῶν κατοίκων εἶναι ὅλα τά ἴδια, ὅπως καί τά χρόνια τοῦ Δημεσθένη.  Ἀκόμη καί ἡ ἀμφίεση τους δίνει τήν ἐντύπωσιν πῶς δέν ἔχει ἀλλάξει διόλου. Ἔχουν  καί τώρα ἀκόμη μακριά κυματιστά μαλλιά, ὁπως καί οἱ καρηκομόωντες τοῦ Ὁμήρου. Ἡ φουστανέλλα  ἡ μάχαιρα καί οἱ ὁλοκέντητες  περικνημίδες δείχνουν πῶς οἱ σημερινοί Ἕλληνες εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ εὐκνήμιδες Ἀχαιοί».
 Βεβαίως δέ καί οἱ Τούρκοι δηλώνουν ὅτι  τούς Ἕλληνες ἐπολεμοῦσαν καί τότε ὅπως καί σήμερα καί ὄχι κάποιον ἄλλον λαόν, ἐμᾶς τούς Ἕλληνες πολεμοῦν καί μισοῦν διά μέσου δέ τῶν ποιημάτων καί τῆς παραχαράξεως τῆς ἱστορίας, τά διδάσκουν εἰς τά σχολεία των ἀκόμη καί σήμερον. Ὁ Τούρκικος λαός  εἶναι ὁ μόνος λαός ἐπί τῆς Γῆς πού δέν ἀναφέρεται διά τήν προσφοράν τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν Δημοκρατίαν, τό θέατρον, τάς ἐπιστήμας, τόν πολιτισμόν.
Τά μπάσταρδα καί ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου μέ ἀνατολίτικην κουτοπονηριάν ἐκέρδισαν τάς ἐκλογάς λέγοντας ὅτι «με ενα νόμο και
με ενα άρθρο θα καταργήσουν τά μνημονια» καί τάζοντας  εὐημερίαν εἰς τούς Ἕλληνας. Οἱ ἀνθέλληνες, ἐνδεδυμένοι τούς <μασκαράδες ελληνες> ἀπέκτησαν δημοτικότητα 80%. Ἐγένοντο δέ πιστευτοί ἀπό τούς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι δέν εὐρίσκονται καί εἰς τήν καλλιτέραν περίοδον τῆς εὐφυΐας καί ἀκμῆς των. Μετά ἀπό πεντάμηνον <διαπραγμάτευσιν> οἱ μασκαρέμενοι <ελληνες> ἔκαμαν τό ὄνειρο τους πραγματικότητα, ὁδήγησαν τούς Ἕλληνες εἰς τό χεῖλος τοῦ γρεμοῦ, καί τώρα μέ μία κλωτσιά πού τό βάπτισαν δημοψήφισμα σέ πετάνε εἰς τόν γρεμόν. Εἰς αὐτό τό δημοψήφισμα τό πρωταθέν ΟΧΙ εἰς τό μνημόνιον ἀπό τόν Τσίπρα τό μετέτρεψεν εἰς ΝΑΙ εἰς τό μνημόνιον, τό ὁποῖον εἶναι δεκάκις χειρότερον ἀπό τά προηγούνενα μνημόνια.   Ὁ σύντροφος Τσίπρας προκηρίσει ἐκλογάς τήν 20/09/2015 τάς ὁποίας καί πάλιν κερδίζει, παρά τήν ἀπωλειαν 400.000 ψήφων.  Ἕλληνα  σέ ἐκτελοῦν διά δευτέραν φοράν, εἰς αὐτήν ὅμως συνηγόρησες καί ἐσύ. Τήν πρώτη ἐκτέλεσιν τήν εἶχεν κάμει ὁ ἄλλος ἀνθέλλην καί μή Ἕλλην ὁ Γιωργάκης.
Τά μπάσταρδα καί ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου κτίζουν τζαμιά γιά τούς λαθρομετανάστες  μουσουλμάνους γιατί ἔχουν τό δικαίωμα νά προσεύχονται, ἐνῶ ὁ  σύντροφος Νικος φίλης ἀποκαλεῖ τούς Ἕλληνες Χριστιανούς ὀπισθοδρομικούς καί εἰδωλολάτρες, ἄλλους δέ συντρόφους βουλευτές ἐνοχλεῖ ἡ ἄφιξης τοῦ Ἁγίου Φωτός. Παραχωροῦν 17 στρέμματα ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ για τό Τζαμί.   Ἐνῶ τό Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 1821 γιά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος ἀκόμη δέν ἔχει πραγματοποιηθεῖ. Συμφώνησεν εἰς τό τζαμί καί ἡ φαύλη Ν.Δ.
Τά μπάσταρδα καί ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου δίδουν Ἰθαγένεια στούς λαθρομετανάστες γιά νά μολύνουν τήν καθαρότητα τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.
Τά μπάσταρδα καί ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου νοικιάζουν  ξενοδοχεία για νά βάλλουν τούς λαθρομετανάστες καί τούς παραχωροῦν καί τάς πλατείας μας γιά νά λιάζονται. Τό τό 12 ἕως 15% τῶν κόκκινων δανείων ἀνήκουν στούς λαθρομετανάστες. Δ΄αὐτούς ἐνδιαφέρονται.
Τά μπάσταρδα καί ὀλιγάριθμα ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας τῆς Τουρκικῆς περιόδου προσκαλοῦν τούς ὁμοίους τους καί ὁμόαιμους τους λαθρομετανάστες νά ἔλθουν εἰς τήν Ἑλλάδα μας ἐπιδεικνύοντας μίαν ἀπεριόριστον φιλανθρωπίαν εἰς αὐτούς καί ἕνα ἄσβεστον μῖσος εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, ἀδιαφορόντας παντελῶς διά τά πολλαπλά ἐγκλήματα, δολοφονίας, βιασμούς, ληστείας, κ.τ.λ πού ἔχουν διαπράξει οἱ λαθρομετανάστες εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, ἀντιθέτως δέ ἐνδομύχως ἰκανοποιοῦνται καί ἡδονίζονται. Ὁ σύντροφος τσίπρας παρά τό ὅτι εἶναι πρωθυπουργός δηλώνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει θαλάσσια σύνορα καί γεμίζει τά νησιά μας καί τήν Ἑλλάδα, μέ λαθρομετανάστες.
Ἀκόμη καί Θέμος Αναστασιάδης ἀγανακτεῖ μέ τήν ἀριστερά καί γράφει:
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ   22/08/2012 : «Αυτός είναι το κτηνος που έλειωσε το κεφάλι της Μυρτώ.
Πώς είναι δυνατόν οι ηγεσίες της Αριστεράς να μη συγκινούνται απ’ τη φρίκη που έζησε η 15χρονη Ελληνίδα στα χέρια του λαθρομετανάστη; Πώς κλείνουν τα μάτια στο ότι η εγκληματικότητα των ΞΕΝΩΝ γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο άγρια, όλο και πιο φονική; Γιατί σιώπησαν για τον πατέρα που σφαγιάστηκε πέρυσι από Αφγανούς για μια βιντεοκάμερα ενώ πήγαινε στην ετοιμόγεννη γυναίκα του; ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΠΑΤΑΙ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ».
Ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀπλή, εἶναι μισέλληνες γιατί εἶναι Τουρκομπάσταρδοι
Δυστυχῶς αὐτά διαδραματίζονται μέ τήν ψῆφον τῶν Ἑλλήνων.
Ἄλλη μία συνρόφισσα εἶπεν ὅτι: <στη Σμύρνη έγινε συνωστισμός>. Νά προσθέσωμεν  τήν ἀνθελληνικήν  θέσιν κάποιου ἄλλου  βουλευτή   τοῦ συριζα πού ἔγραψεν ὅτι αἱ Ἑλληνικαί νήσοι Ἴμια ἀνήκουν εἰς τήν Τουρκίαν. Τό ἀνθελληνικό μυαλό του, τόν κάμει νά ἀγνοῆ αὐτά τά ὁποία ἄπαντες καί ὅλη ἡ οἰκουμένη γνωρίζει: ὅτι τά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι Ἑλληνικά, διότι ἐκεῖ εὐρίσκονται τά Ἱερά τά ὅσια καί τά ὁστᾶ τῶν Ἑλλήνων ἀπό πολλάς χιλιετηρίδας. Ἐκεῖ εἶναι οἱ Ναοί τά θέατρα πού μιλοῦν Ἑλληνικά καί ἀπό ἐκεῖ εἶναι οἱ σοφοί τῆς Ἑλλάδος. Ἕνας ἄλλος ὑποψήφιος
Εὐρωβουλευτής τοῦ συριζα ὁ Χριστόπουλος Δημήτριος καί καθηγητής τῆς Παντίου ἔβαλλεν θέμα εἰς τούς φοιτητάς <τον Ιησού σε ερωτική περίπτυξη με λαϊκή τραγουδίστρια>, δηλώνει δέ ἐπίσης ὅτι <ἡ μειονότητα εἰς τήν Θράκη εἶναι ἕνα συμπαγές τούρκικο πράγμα>. Τίθεται ἕνα ἐρώτημα, ἔφ΄ ὅσον πιστεύει αὐτά, διατί δέν ἀλλάσει τό ἙλληνοΧριστιανικόν του ὀνομαετεπώνυμον, νά τό κάμη Τούρκικο καί νά ἀποκτήση Τούρκικη Ἰθαγένεια. Νά προσθέσωμεν καί τήν κατά βάρβαρον καί σατανικόν τρόπον σκηνοθετημένην <θεατρικήν> παράσταστασιν εἰς τό Γκάζι. Σύντροφε Τσίπρα τίς ἀφίσες σου στήν Θράκη μας, τίς εἶχες γραμμένες στά Τούρκικα.

C:\Users\user\Desktop\Theodoros_Vryzakis,_Grateful_Hellas_(1858).jpg


                                                  ΕΛΛΑΣ  Η ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ
 Ὁ πίνακας αὐτός ἀναπαριστᾶ τό μεγαλεῖον τήν λαμπρότητα καί τήν δόξαν τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Ἡ Ἑλλάς εὐγνωμονεῖ τά παιδιά της, καί τά παιδιά της  προσκυνοῦν τήν μητέρα τους τήν Ἑλλάδα, προσφέροντας  τά ὑπάρχοντα τους   καί τήν ζωήν τους διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀγαπημένης μας Πατρῖδος.
 Τό ἔργον αὐτό φιλοτεχνήθηκεν ἀπό τόν Θεόδωρον Βρυζάκη τό ἔτος 1858.
 Αὐτόν τόν πίνακα ἐξωστράκισεν ἀπό τό πρωθυπουργικόν γραφεῖον ὅταν ἐγένετο πρωθυπουργός καί μάλιστα πρό τῆς 25ης Μαρτίου ὁ μασκαρεμένος <ἔλλην> Τσίπρας.  Τόσον μεγάλη εἶναι ἡ ἀνθελληνική μανία πού ὑπάρχει μέσα στό μυαλό του.
Καί ἐσύ ἀφελή Ἕλληνα τοῦ ἔδιδες δημοτικότητα 80%.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 99,5% ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ
ΟΙ  ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΤΟΥΣ  ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ

read more " ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΤΣΙΠΡΑ εἶσαι Τουρκομπάσταρδος;"

Πῶς διέγραψε τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδας ὁ Μεταξάς καὶ δικαιώθηκε ἀπὸ τὸ Διεθνὲς δικαστήριο

Mὲ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση σώθηκε καὶ ἡ Ἀργεντινή… ἀλλὰ ὄχι ἐμεῖς.

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν τὸ 1936 ὁ Ἰωάννης Μεταξὰς διορίστηκε πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας καὶ στὴν συνέχεια πρωτοστάτησε στὴν ἐπιβολὴ δικτατορικοῦ καθεστῶτος τοῦ ὁποίου ἦταν ἐπικεφαλῆς. Διαβάστε πῶς ἔβαλε τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες πάνω ἀπὸ τοὺς δανειστὲς καὶ τὶς τράπεζες!

Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς : τὸ 1936, ἡ Ἑλλάδα τοῦ Ἰωάννη Μεταξὰ ἀρνήθηκε νὰ συνεχίσει τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ δανείου ποὺ εἶχε συνάψει μὲ τὴ βελγικὴ τράπεζα «Societe Commerciale de Belgique». Ἡ κυβέρνηση τοῦ Βελγίου προσέφυγε στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο, ποὺ εἶχε ἱδρύσει ἡ Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, κατηγορώντας τὴν Ἑλλάδα ὅτι ἀθετεῖ τὶς διεθνεῖς της ὑποχρεώσεις.Ἡ Ἑλλάδα ἀπάντησε ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἐκπληρώσει τὶς δανειακές της ὑποχρεώσεις, διότι δὲν μπορεῖ νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴν κατάσταση τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς χώρας! Στὸ ὑπόμνημά της, ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀνέφερε :

«Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος, ἀνήσυχη γιὰ τὰ ζωτικὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὴ διοίκηση, τὴν οἰκονομικὴ ζωή, τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας καὶ τὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀσφάλεια τῆς χώρας, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ προβεῖ σὲ ἄλλη ἐπιλογή. Ὅποια κυβέρνηση κι ἂν ἦταν στὴν θέση της, θὰ ἔκανε τὸ ἴδιο». (Yearbook of the International Law Commission, 1980, v.l., σέλ.25).

Τὸ ἐπιστέγασμα ἦρθε μὲ τὸ ὑπόμνημα ποὺ κατέθεσε στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο ὁ νομικὸς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης τὸ 1938, ὅπου τόνισε τὰ αὐτονόητα :«Ἐνίοτε, μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μία ἔκτακτη κατάσταση, ἡ ὁποία κάνει ἀδύνατο γιὰ τὶς Κυβερνήσεις νὰ ἐκπληρώσουν τὶς…
ὑποχρεώσεις τους πρὸς τοὺς δανειστὲς καὶ πρὸς τὸν Λαό τους. Οἱ πόροι τῆς χώρας εἶναι ἀνεπαρκεῖς γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν καὶ τὶς δύο ὑποχρεώσεις ταυτόχρονα. Εἶναι ἀδύνατον νὰ πληρώσει μία Κυβέρνηση τὸ χρέος καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ παρασχεθεῖ στὸν λαὸ ἡ κατάλληλη διοίκηση καὶ οἱ ἐγγυημένες συνθῆκες γιὰ τὴν ἠθική, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. Πρέπει νὰ ἐπιλέξει ἀνάμεσα στὰ δύο. Καὶ φυσικά, τὸ καθῆκον τοῦ Κράτους νὰ ἐξασφαλίσει τὴν εὔρυθμη λειτουργία τῶν βασικῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ὑπερτερεῖ ἔναντί της πληρωμῆς τῶν χρεῶν της. Ἀπὸ κανένα κράτος δὲν ἀπαιτεῖται νὰ ἐκπληρώσει, μερικὰ ἢ ὁλικά, τὶς χρηματικές του ὑποχρεώσεις, ἂν αὐτὸ θέτει σὲ κίνδυνο τὴν λειτουργία τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν του κι’ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἀποδιοργάνωση τῆς διοίκησης τῆς χώρας (σᾶς θυμίζει κάτι;). Στὴν περίπτωση ποὺ ἡ ἀποπληρωμὴ τῶν χρεῶν θέτει σὲ κίνδυνο τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ καὶ τὴ διοίκηση, ἡ Κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διακόψει ἢ καὶ νὰ μειώσει τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους»!

Μὲ αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήματα λοιπόν, τὸ Διεθνὲς δικαστήριο δικαίωσε τὴν Ἑλλάδα, δημιουργώντας νομικὸ προηγούμενο, στὸ ὁποῖο μάλιστα τὸ 2003 στηρίχθηκε ἡ Ἀργεντινὴ καὶ ὁ ἀείμνηστος πρόεδρός της, Νέστωρ Κίχνερ, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε νὰ διαγράψει μονομερῶς τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ δημοσίου χρέους τῆς χώρας του, ἀντὶ νὰ τὴν ὑποδουλώσει στὸ Δ.Ν.Τ.!
read more " Πῶς διέγραψε τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδας ὁ Μεταξάς καὶ δικαιώθηκε ἀπὸ τὸ Διεθνὲς δικαστήριο"

Δολοφόνησαν τον Καποδίστρια σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 1831


του Παντελη Καρύκα
Συγγραφέας

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες. Ίσως αυτό ήταν και η αιτία που τόσο νωρίς, τόσο άδοξα και καταστροφικά για το έθνος κατέληξε στον τάφο. Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κυβερνήσει την ρημαγμένη καθόλα Ελλάδα, έθεσε όλο του το είναι στη διάθεση της Πατρίδας. Στο έργο του αυτό ήρθε αντιμέτωπος με ντόπια και ξένα συμφέροντα, τα οποία συνασπίστηκαν εναντίον του και εν πολλοίς συνεργάστηκαν στην δολοφονία του.
Ο Καποδίστριας, έχοντας να αντιπαλέψει χίλια μύρια προβλήματα , κατάφερε στα λιγότερα από τρία χρόνια της διακυβέρνησής του να αφήσει πίσω του ένα ιδιαίτερα πλούσιο έργο. Το έργο του όμως θα ανατρέπονταν εκ των έσω, με την παρέμβαση Βρετανών και Γάλλων.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν τελικά οι Μαυρομιχάληδες σκότωσαν τον Καποδίστρια – άποψη που τελευταία αμφισβητείται- οι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας σίγουρα δεν ήταν Έλληνες. Ενδεικτική είναι η μαρτυρία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη : «Ανάθεμα τους Άγγλο – Γάλλους που ήταν η αιτία και εγώ να χάσω τους δικούς μου ανθρώπους και το Έθνος να χάσει έναν κυβερνήτη που δεν θα ματαβρεί. Το αίμα του με παιδεύει έως σήμερα».

Η απόφαση του Ιωάννη Καποδίστρια να προχωρήσει στη διανομή των Εθνικών Γαιών στους φτωχούς αγωνιστές, φαίνεται ότι αποτελούσε ένα ακόμα σημείο τριβής του Κυβερνήτη με τους Έλληνες προύχοντες και τους ξένους δανειστές, αφού η εθνικές γαίες αποτελούσαν το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού κράτους και άρα εγγύηση για αποπληρωμή των επαχθών δανείων που είχαν χορηγηθεί στην Ελλάδα. Η Μάνη, απόλυτα ελεγχόμενη από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη είχε στασιάσει κατά του Καποδίστρια και ετοίμαζε ένοπλα τμήματα. Ο Καποδίστριας συνέλαβε τον Πετρόμπεη, αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε από την εξέγερση της Ύδρας. Υπό την ηγεσία της οικογένειας Κουντουριώτη και την πολιτική καθοδήγηση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, οι Υδραίοι επαναστάτησαν, ζητώντας από τον Καποδίστρια να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν ξοδέψει στον Αγώνα του 1821, κατέλαβαν τον ναύσταθμο του Πόρου, και με πρωτεργάτη τον Ανδρέα Μιαούλη, πυρπόλησαν πλοία του στόλου, ανάμεσά τους και τη την φρεγάτα «Ελλάς». Είναι απόλυτα τεκμηριωμένη η ενθάρρυνση, για να το θέσουμε επιεικώς, των στασιαστών από τις Μεγάλες Δυνάμεις, Βρετανία και Γαλλία. Ο μεν Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης υποστηριζόταν ανοικτά από τον Γάλλο πρέσβη, η δε οικογένεια Κουντουριώτη και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν οι απόλυτοι εκφραστές των βρετανικών συμφερόντων στην Ελλάδα.

Ο ίδιος ο Καποδίστριας είχε γνώση για τους σχεδιασμούς των συγκεκριμένων ξένων δυνάμεων εναντίον του. Στις 31 Ιουλίου 1831, σε επιστολή του προς τον Γάλλο ναύαρχο Λαλαντέ έγραφε : «Εγώ δε, και τις δολοπλοκίες όλων σας τις εγνώριζα, αλλά έκρινα ότι δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να κόψω το νήμα της συνεργασίας μαζί σας, γιατί έδινα προτεραιότητα στην ανόρθωση και στην ανασυγκρότηση της Ελλάδος. Αν έκοβα τις σχέσεις με τις λεγόμενες προστάτιδες Δυνάμεις, τούτο θα ήταν εις βάρος της Ελλάδος και δεν ήθελα με κανένα τρόπο να προσθέσω βάρος και στη συνείδησή μου. Και άφησα τα πράγματα να λαλήσουν μόνα τους…». Δύο μήνες αργότερα έστειλε στον Έλληνα πρέσβη στο Παρίσι Αλέξανδρο Σούτσο επιστολή με την οποία του ζητούσε να προβεί σε σχετικά διαβήματα στη γαλλική κυβέρνηση, για την ανάμιξη των Γάλλων στις αντικυβερνητικές ενέργειες της Ύδρας και της Μάνης και για την ανοιχτή σύμπραξη και τη βοήθειά τους προς τους αντικυβερνητικούς, που ήταν μέλη του Αγγλικού και του Γαλλικού κόμματος.

Η δολοφονία του Καποδίστρια τελικά οργανώθηκε από τον Γάλλο πρέσβη Ρουάν και τον Βρετανό ομόλογό του Ντόκινς, που εκτελούσαν οδηγίες των κυβερνήσεών τους. Άλλωστε είχαν επιχειρήσει και προηγουμένως να σκοτώσουν τον Καποδίστρια, μέσω Μαυροκορδάτου! Ο Μαυροκορδάτος είχε τότε πληρώσει με 25.000 γρόσια τον καμαριέρη του Καποδίστρια, Νικολέτο, για να τον δηλητηριάσει. Αυτός όμως αν και αρχικά δέχτηκε, άλλαξε γνώμη και μάλιστα ενημέρωσε τον Καποδίστρια. Όταν η απόπειρα αυτή απέτυχε έσπασαν οι στάσεις σε Μάνη – με τη συνδρομή γαλλικών στρατευμάτων – και στην Ύδρα.
Ο αδερφός του Πετρόμπεη, Κωνσταντίνος, και ο ανιψιός του, Γεώργιος, μπήκαν κάτω από αστυνομική παρακολούθηση. Ο πολιτάρχης, όπως λεγόταν τότε ο αρχηγός της αστυνομίας, αντί να αλλάζει κάθε βδομάδα τους δύο χωροφύλακες συνοδούς των Μαυρομιχάληδων, όπως είχε εντολή, τους άφησε 40 μέρες. Έτσι έγιναν τελικά συνεργοί. Λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του Καποδίστρια, οι Μαυρομιχάληδες, μαζί με τους συνοδούς τους χωροφύλακες, αγόρασαν νέα όπλα από το οπλοπωλείο του Παξιμάδη, στο Ναυπλίου.

Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, μια ηλικιωμένη γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι άκουσε τους Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη να κουβεντιάζουν με τους δυο χωροφύλακες φρουρούς τους ότι έπρεπε να σκοτώσουν τον Καποδίστρια το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, μπροστά στην εκκλησία. Η αναφορά έφτασε στον αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος δεν αντέδρασε. Το Σάββατο όμως ο Καποδίστριας ήταν άρρωστος και δε βγήκε από το σπίτι. Έτσι η επιχείρηση αναβλήθηκε για την επομένη. Το επόμενο πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831, ο Ιωάννης Καποδίστριας βγήκε από το σπίτι του, στο Ναύπλιο, για να πάει στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος. Στα σκαλιά, τον πρόλαβαν οι Μαυρομιχάληδες και οι δύο χωροφύλακες. Τον πυροβόλησαν και οι τέσσερις. Ο Δημήτριος Κοκκινάκης στο βιβλίο του «Ποιοι σκότωσαν τον Καποδίστρια» θεωρεί ότι οι Μαυρομιχάληδες ήταν σαφώς παρόντες στη δολοφονία, συνέργησαν σε αυτή, αλλά δεν ήταν οι πραγματικοί δολοφόνοι.

Ο σχεδιασμός της δολοφονίας ανήκε μάλλον στον Γάλλο στρατηγό Ζεράντ, διοικητή τότε του τακτικού στρατού, με ανάμιξη και Ελλήνων αξιωματικών, όπως του λοχαγού Φώτιου Αγγελίδη. Δύο μήνες πριν από τη δολοφονία, οι αξιωματικοί του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο στις μεταξύ τους συζητήσεις επιβεβαίωναν ότι πλησίαζε η ημέρα που θα «ξεφορτώνονταν» τον Καποδίστρια. Επίσης ενδεικτικές είναι και οι τελευταίες λέξεις του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, όπως τις μεταφέρει ο στρατηγός Κασομούλης στα απομνημονεύματά του. «Δεν φταίω εγώ στρατιώται, άλλοι με έβαλαν», κραύγασε ο Μαυρομιχάλης πριν πέσει νεκρός.

Η στάση δε του Γάλλου Πρέσβη Ρουάν , ο οποίος μετά τη δολοφονία έδωσε άσυλο στον Γεώργιο Μαυρομιχάλη και αρνήθηκε να τον παραδώσει στον φρούραρχο του Ναυπλίου, Πορτογάλο συνταγματάρχη Αλμέιδα, αποτελεί σαφή απόδειξη.
Η Γαλλία πάντως μέσω του πρέσβη και του στρατιωτική τους ακολούθου δεν έπαψε να υπερασπίζεται τους κατηγορούμενους. Ο στρατιωτικός ακόλουθος της Γαλλίας έφτασε στο σημείο να απειλήσει τους Έλληνες στρατοδίκες που δίκαζαν τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη και τους δύο αστυφύλακες συνεργούς του να μην τολμήσουν να τους καταδικάσουν.

Ο δε Βρετανός πρέσβης απείλησε με διακοπή διπλωματικών σχέσεων με την Ελλάδα αν η δεν σταματούσαν οι κινητοποιήσεις του λαού του Ναυπλίου, που θεωρούσε την Βρετανία συνυπεύθυνη για τον θάνατο του Κυβερνήτη. Αποκαλυπτική είναι και η μαρτυρία του Ρώσου πρέσβη Ριμποπιέρ, ο οποίος στην έκθεσή του για τη δολοφονία έγραψε : « …ουδεμία αμφιβολία διατηρώ ότι η δολοφονική χειρ εξοπλίσθη παρά της Αγγλίας …». Άλλη απόδειξη; Ακόμη και σήμερα τα βρετανικά αρχεία, τα σχετικά με τη δολοφονία του Καποδίστρια παραμένουν κλειστά !
read more " Δολοφόνησαν τον Καποδίστρια σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 1831"